30 oktober 2008

Gott och blandat

Här kommer lite kortkorta kommentarer och lästips:

Om klimatförändring och ökenutbredning
Torill Kornfeldt fördjupade sig i sambanden dem emellan i DN häromdagen. Det var en läsvärd artikel som kändes som en logisk fortsättning på min egen post "Vad skriver egentligen IPCC om ökenspridningen?" från häromveckan. Läs den om ni är intresserade av saken!

Om tillväxtmanin
Ni har väl inte missat artikeln med Johan Rockström i SvD? Hans rekommendationer är helt i min smak: Sätt miljöfrågorna före den ekonomiska tillväxten! Sluta mäta tillväxt mha BNP-måttet! Övergå till alternativa energikällor! Lösningen måste vara global! Av intresse kan vara posterna i min artikelserie "På väg mot hållbar utveckling?" som finns länkade i högermarginalen. Bl.a. så diskuterar jag där i två poster några av de mått man skulle kunna använda sig av för att bedöma hållbarheten i vår utveckling.

Sorgligt nog har jag fortfarande inte förmått avsluta serien riktigt än - symptomatiskt är att den posten som saknas är den där jag tänkte föreslå/diskutera lite konstruktiva lösningar på problemen. Det är lätt att gnälla - men betydligt svårare att vara konstruktiv...

Ett annat lästips kan vara New Scientists nummer från tidigare i oktober (som jag dock fortfarande inte läst själv) på temat "The Folly of Growth"

Om social uthållighet
När jag diskuterar uthållighet här på bloggen så brukar jag främst fokusera på ekologisk och/eller möjligtvis ekonomisk uthållighet - jag är dock medveten om att en sann hållbar utveckling naturligtvis också är beroende av en hållbar social utveckling. En som har fokuserat på det i sin forskning är Helena Nordström Källström som i sin avhandling "Mellan trivsel och ensamhet : om sociala villkor i lantbruket" har studerat lantbrukares sociala villkor. Ett pressmeddelande som summerar några av slutsatserna hittar den late här: "Inget uthålligt lantbruk utan bönder som trivs"

Det kan ju vara värt att någon gång reflektera över det faktum att lantbrukare också är människor när man diskuterar jordbrukets miljöpåverkan!

Flashig 3D-animation av BioCentrum
På tal om tillväxtmani så har det säkert inte undgått bloggens läsare att det numer står "koordinator för BioCentrum" på min blogger-profil. Jag får säkert anledning att återkomma till vad det innebär i framtida bloggposter.

SLU har numer även beslutat att detta centrum ska byggas. Notera jämförelsen med forskningsladugården i pressmeddelandet! Beslut om lokaler till 300 forskare och 150 studenter och till 300 mjölkkor och 150 suggor i ett svep - det känns bra att man är verksam på SLU :) Man kan notera att forskarna får halva ytan till dubbla priset. Vi får hoppas att man inte i SLU:s pågående självutvärdering "Kvalitet och Nytta" (med den oroväckande förkortningen KoN) kommer fram till att kossorna är lönsammare... - (Fast det torde ju alltjämt finnas att behov av ko-ordinatorer.)

Hursomhelst, till saken - kossorna har ju iaf. inte (mig veterligen) tillgång till en så här flashig 3D-animation över sitt nybygge:


På animationen syns även det nya Mark-Vatten-Miljö-Centrum som ska uppföras på Ultunas marker och även i fjärran djurfakultetens nya hus - mer om Campusutvecklingen finner den intresserade här.

Ekologiska fotavtryck
Jag såg att världsnaturfonden hade kommit ut med en ny "Living Planet Report". Svenskarna ligger fortfarande på en konsumtionsnivå motsvarande ca 3 planeter (om alla levde på samma sätt som vi) vilket knappast kan betecknas som uthålligt - men vi hade visst halkat ned till 18:e plats på listan på grund av en metodförändring i hur fotavtrycket beräknas (läs även i Metro och kolla på SVT).

Man ska dock komma ihåg att ekologiska fotavtryck inte är ett optimalt mått på vår miljöpåverkan. Det är mycket pedagogiskt men det finns ett stort mått av osäkerhet och en del godtycklighet i hur man väljer att vikta olika faktorer - framförallt kanske i hur man väljer att omvandla koldioxidutsläpp till landyta - och det utgör ju en relativt stor del av fotavtrycket.

Sällsamheter
Och jag tänkte att jag skulle avsluta det här svepet med ett litet bloggtips: agronomen, växtpatologen, doktoranden, pipfilosofen m.fl. Mikael Hjort af Ornäs (även känd som "Plupp") har åter börjat publicera sig på sin blogg "I sällsamhetens tjänst". Han skriver både underfundigt och insiktsfullt om blandade ämnen. Den bloggen är väl värd att kolla in!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

28 oktober 2008

Vinet och bekämpningsmedlen

Jag känner att jag borde kommentera Naturskyddsföreningens rapport om bekämpningsmedel i vin som fick stort genomslag i media idag (DN; SvD; Expressen; Aftonbladet, SVT).

Det första man kan konstatera är ju att även om rapporten är ny så släpptes ju själva analysresultaten redan i våras av Pesticide Action Network (PAN) - men uppmärksammades då inte i Sverige (och inte heller av mig).

Min principiella åsikt är att det helst inte borde finnas rester av bekämpningsmedel i vin - även om jag är en pragmatiker som är beredd att acceptera att man hittar spårkoncentrationer av en del substanser i en och annan flaska. Att man hittar flera olika substanser i samtliga undersökta flaskor och dessutom i så pass höga koncentrationer som man gör i det här fallet tycker jag dock definitivt inte är OK! En sansad bedömning är att det förmodligen är själva alkoholet som är det farligaste i vinet - men det känns inte bra att till det få i sig en blandning av kemiska ämnen med oförutsägbara effekter.

När det gäller bekämpningsmedelsanvändningen inom vinodlingen så kan man konstatera att den är hög - mycket hög med svenska mått mätt. Iaf. enligt mina diskussioner med den italienska gästforskare hos oss som jobbade med att utveckla ett slags biobäddar för italiensk vinodling -mängderna som används där ter sig för en som är van att diskutera svenska doseringar som skyhöga. Å andra sidan är skyddsbehovet också mycket stort - vinodlingarna utsätts för både skadeinsekter och svampinfektioner. En känd skadegörare är vinlusen som närapå ödelade den franska vinproduktionen när den kom till Europa på 1860-talet - innan man lärde sig att hantera den med hjälp av vin inympat på motståndskraftiga rotstockar och bekämpningsmedel.Hästdragen spruta i Beaujolais vid 1950.


Vad ska man göra?
Hur man ska skydda sig från skadegörarna utan att använda kemiska bekämpningsmedel kan man debattera - Naturskyddsföreningen föreslår ökat användande av motståndskraftiga druvsorter och biologisk bekämpning. Det förstnämnda skulle säkert fungera ett slag - men knappast i stor skala och under längre tid - jag har svårt att se att det inte plötsligt skulle dyka upp svampar och insekter som slår ut även de motståndskraftiga sorterna (på samma sätt som det dyker upp sorter som är resistenta mot bekämpningsmedel). Dessutom blir det nog svårt att övertyga många av vinodlarna att frångå de klassiska druvsorterna. När det gäller den biologiska bekämpningen så är den i dagsläget inte riktigt ett färdigutvecklat alternativ - den kan säkert bli bättre men då krävs det en del forskningsinsatser.

Rapporten tar också upp en förmodat slentrianmässig användning av bekämpningsmedel - och här finns det säkert en hel del att göra. Utan att vara helt insatt i det här med vinodling så förmodar jag att undervisningsinsatser och rådgivning säkert skulle kunna förbättra hantering och få ned användningen av bekämpningsmedel. Det visar tidigare erfarenheter av sådana projekt.

Ett tänkbart alternativ skulle kunna vara att filtrera vinet på något sätt för att få bort bekämpningsmedelsrester - detta känns dock onekligen som något av en end-of-pipe-lösning.


Något slags avrundning
Uppenbarligen kan man oda ekologiska viner - men det skulle vara intressant att veta lite mer om hur den produktionen går till - jag skulle förmoda att en del alternativa bekämpningsmedel som svavelpreparat och kopparsalter är godkända för ekologisk odling t.ex. - vilka är dessa och vad har de för effekter? Hur varierar reglerna för vad som anses som "ekologiskt" eller "organic" i olika länder? Vilka är skördenivåerna och arbetsinsatserna i de ekologiska systemen? Betyder en minskande fungicidanvändning en i motsvarande grad ökad produktion av ochratoxin a som produceras av vissa svampar? Jag känner att jag skulle vilja läsa några förutsättningslösa jämförelser mellan systemen. Kanske finns de redan publicerade - jag återkommer om jag hittar något bra.

Kan avsluta med att konstatera att Naturskyddsföreningen kräver en tuffare lagstiftning inom EU "Det är inte rimligt att EU klassar ett ämne som cancerogent och sedan tillåter att det används i odling och följaktligen också i produkter som säljs i hela unionen." säger Mikael Karlsson. - Av allt att döma ser hans önskemål ut att bli bönhört - förslaget till EU:s nya bekämpningsmedelsdirektiv (som fortfarande ska dras en gång till i parlamentet) innehåller en skrivning om "stupstocks"-kriterier. Bl.a. ska ämnen som klassas som cancerogena automatiskt inte bli godkända - fast med vissa undantag. Kemikalieinspektionens bedömning är att konsekvensen blir att 23 aktiva substanser försvinner från den svenska marknaden. För vissa vinproducerande länder kan det innebära att fler ämnen försvinner.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

27 oktober 2008

Och till sist...

Filmfestivalen är slut. Vinnaren av Uppsalas filmkaja blev den finska filmen "Jos Kaadun" (sv. "Om jag faller"), ett slags poetisk kärlekshistoria, och publikens favorit blev animerade filmen "Skhizein" om en man som efter att ha blivit träffad av en 150 tons meteorit plötsligt befinner sig 91 cm utanför sig själv.

Jag tänkte avsluta filmvisandet för den här gången jag också (även om jag känner att det finns många bra filmer kvar att visa) - jag gör det med den fantastiska vägganimationen "Muto" som tilldelades ett av juryns specialpriser. Juryns motivering var:
"Magiska kaskader av grafiska upplevelser i samtida stadskonst får oss att välja Muto, för att belöna detta arbete av stora mått."


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

25 oktober 2008

Vad ska vi visa idag då?

Varför inte "The Lounge Bar" från 1989? Bildkvalitén är visserligen rätt dålig - men det glömmer man snart bort. Snyggt sammanflätad story och medryckande soundtrack!


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Fredagsskräck

Finns det något som passar bättre på en fredagskväll än att avnjuta lite riktigt udda kortfilm? Nej, inte om ni frågar mig! Idag tänkte jag visa en "skräckfilm" som vann Uppsala Kortfilmsfestival år 2000: "Outer Space"- Jag minns att jag då var ganska arg på grund av detta. Hur kunde juryn välja denna film som var så plågsam att titta på? Jag kunde inte begripa det.

Idag har jag ändrat uppfattning, detta sammanbrott för själva filmmediet betraktar jag som ett litet mästerverk! År av kortfilm måtte ha trubbat mina sinnen - det krävs kanske ett regelrätt haveri för att väcka mitt intresse?Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

23 oktober 2008

Tre filmer som jag såg tidigare ikväll

Hann med två visningspass ikväll, bl.a. den ofta sevärda kategorin "Raffinerat animerat" som i år var riktigt, riktigt bra och dessutom programmet "Sanning och Konsekvens" som också höll hög klass. Jag hittade några av filmerna på YouTube och lägger upp dem här nedan.

Vi börjar med ett litet musikaliskt inslag i form av filmen "KJFG No 5"


sedan visar vi den möjligtvis något osmakliga "Bernies Doll" - som nu (27/10) tycks vara bortplockad från Youtube så det slipper ni se!

och sist, men kanske passande så "Procastination"


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

22 oktober 2008

Favorit i repris

Dagens kortfilm är ingen mindre än förra årets publikfavorit på Uppsala kortfilmsfestival: den flerfaldigt prisbelönade animerade kortfilmen "Madame Tutli-Putli"

Och ja, idag hann jag ut för att se på åtminstone en visning - men jag måste bekänna att jag faktiskt nickade till under en av filmerna som skildrade ett basketlag som tränade. Till råga på allt var regissören med i publiken - man får hoppas att det inte märktes att jag sov...

Jag kan inte skylla på att filmen var dålig (det vet jag egentligen inte så mycket om) - det var nog snarare ackumulerade påfrestningar i samband med arrangerandet av dagens symposium (som förlöpte förhållandevis väl) i kombination med något glas mingelvin och den indiska buffén som jag precis hann trycka i mig innan visningen som tog ut sin rätt. Bortförklaringar. Nya tag imorgon! Godnatt!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

21 oktober 2008

Skruvad kortfilmsvisning

Idag blev det ingen kortfilm för min egen del. Jag är i egenskap av BioCentrumkoordinator med och organiserar ett vetenskapligt minisymposium som går av stapeln i morgon. Idag bjöd vi de inbjudna talarna på lite middag på restaurang Lingon i Uppsala (helt OK, men kanske lite väl dyrt). Detta är ju förvisso intressant och ganska kul - men man skulle ju kunna tycka att en kortfilmsentusiast som jag skulle ha sett till att förlägga arrangemanget till en annan vecka...

Men detta är ju naturligtvis ingenting som den här bloggens läsare ska behöva lida av - här rullar filmvisandet på i alla fall. I kväll blir visar vi den skruvade kortfilmklassikern "La Vis" (=Skruven) med Jean Reno i huvudrollen. Den handlar om en man som beger sig till det stora varuhuset för att reklamera en skruv - väl där undersöks saken grundligt...

(Och nej, det saknas inte en textremsa - hela filmen är likt Hasse och Tages gamla film "Picassos äventyr" inspelad helt på ett slags fejkspråk.)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

20 oktober 2008

Kortfilmsfestival 2008

Kortfilmsfestivalen har åter dragit igång i Uppsala - och det är väl hög tid att dra igång vad som väl i och med detta också får betraktas som en tradition - nämligen kortfilmsfestival även här på Skor längtar ut. Du som bor i Uppsala med omnejd beordras att bege dig till någon av biograferna men du som inte är lika lyckligt lottad ges dispens och får tillfälle att avnjuta några YouTubeframvaskade guldklimpar här istället.

Först ut är höghastighetsmelodramet "The Heart of the World" från år 2000, gjord av filmskaparen Guy Maddin. Skruva upp volymen och håll i hatten för nu kör vi!Fick du inte nog av det så kan jag tipsa om att flera av Guy Maddins övriga alster finns att beskåda på nätet. Om din humor är lika skruvad som min så uppskattar du säkert t.ex. "Sissy Boy Slap Party" och om du inte tyckte det var för magstarkt så varför inte kolla in "Sissy Boy Slap Party - Directors Cut"...? Och om någon undrar ifall Guy Maddin tycker det är OK att hans filmer läggs upp på YouTube så ger han svaret själv här.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,