28 augusti 2006

Liten Sarekpromenad

Här är några bilder från sommarens fjälltur som gick genom Sarek på rutten: Rapadalen-Snávvávágge-Basstavágge.
Nedre delen av Rapadalen fotad från Nammásj. Rapaädno, Ridok, Lulep Spádnek, Gådokvárásj och Gådoktjåhkkå syns på bilden.

Gul parasollmossa (Spláchnum lúteum) fotad i fjällbjörkskogen strax norr om Alep Spádnek, Rapadalen.


Snávvávágge fotad från sydsidan, i bakgrunden syns Sarekmassivet.

Jag, på toppen av Låddebákte, 900 meter nedanför mig syns Rapaselet och långt borta vid horisonten Nammásj. Fotot knäppt av Johan Patring.
Rapaselet, fotat från Låddebákte.


En ripa på Låddebáktes östsluttning.Dräneringsvatten från en glaciär på en av Ähparmassivets sydsluttningar, Basstavágge.


Basstavágges "ingång" från öster, fotad från Namádis.

1 kommentar:

Anonym sa...

Va sugen jag blir på att vandra när jag ser såna fina bilder.

/Farbror Gino