05 september 2009

EU-kommissionen skådar bortom BNP

Blir nästan lite upprymd när jag läser EU-kommissionens meddelande "Bortom BNP - Att mäta framsteg i en föränderlig värld" som publicerades den 20:e augusti i år.

Dokumentet är ett förslag till handlingsplan och intentionerna ligger väldigt nära mina egna ofta framförda önskemål om att komplettera BNP-måttet med indikatorer som mäter även miljökvalitet, livskvalitet, inkomstfördelning etc.

De fem huvudpunkterna som förs fram i förslaget är:
  • Complementing GDP with environmental and social indicators
  • Near real-time information for decision-making
  • More accurate reporting on distribution and inequalities
  • Developing a European Sustainable Development Scoreboard
  • Extending National Accounts to environmental and social issues
Kanhända börjar tiden bli mogen för en värld dominerad av en mindre huvudlös tillväxtpolitik? Man kan ju alltid hoppas... det här skulle i alla fall definitivt vara ett steg i rätt riktning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,