31 mars 2008

Dawkins och Myers rockar loss!

OK - med tanke på min förra post så kan jag ju inte undanhålla er den här underbara YouTube-kommentaren till debatten. Dawkins featuring Myers, Darwin m.fl. i "Beware the Believers" - härligt vanvördigt!Jag hittade videon via orsakverkan.

Andra bloggar om: , , ,

24 mars 2008

Att tiga eller tala - det är frågan

Jag brukar inte skriva om förhållandet mellan religion och vetenskap - eller om intelligent design kontra evolutionslära. Det finns så många andra bloggar som avhandlar de ämnena och ärligt talat tycker jag att det finns intressantare saker att skriva om (och ID är det ju knappast någon som tar på allvar i Sverige - och de som gör det läser förmodligen inte min blogg iaf.).

Dock har jag under påsken förstrött men fascinerat följt allt skrivande på olika bloggar, främst knutna till Scienceblogs, som kretsat kring kreationistiska propagandafilmen "Expelled" och vad som kommit att kallas "PZ Myers-affären". Här följer ett litet sammandrag:

Expelled är som sagt ett kreationistiskt propagandaverk - Maria på Under lagerbladet har skrivit om den tidigare. Vad hon inte tog upp i sin post är det faktum att när filmmakarna intervjuade PZ Myers och Richard Dawkins - båda kända biologer och ateister - för filmen, så lät de (filmmakarna) påskina att de skulle medverka i en helt anna film kallad "Crossroads" som skulle ge en balanserad bild av förhållandet mellan ID och evolution. Så var dock inte fallet.

Nåväl - påskens stora debatt startade när PZ Myers, som alltså mot sin vilja medverkar i filmen, gick för att se den - men blev hindrad i dörren och ombedd att lämna området av uniformerade vakter (han blev alltså "expelled"). Detta är ju underhållande i sig - men ironin fullbordades av det faktum att Richard Dawkins (världens förmodligen mest välkände ateist) som stod bredvid honom inte blev igenkänd utan släpptes in för att se filmen! Richard Dawkins recension av filmen "Lying for Jesus?" kan ni läsa här.

Som ni kan förstå så satte denna lilla incident fart på bloggare runt om i världen (en översikt hittar ni på Greg Ladens blogg) - men det var bara början. Verkligt skruv tog det när Matthew Nisbet på Framing Science blandade sig i leken och uttalade sig om "Why the PZ Myers Affair is Really, Really Bad for Science". Nisbet driver en tes i linje med klassiska utrycket: "all publicitet är god publicitet" - och han menar att om Myers och Dawkins verkligen brydde sig om att kommunicera evolution till ID-lägret så skulle de "ligga lågt och låta andra sköta snacket".

Jag har tidigare skrivit om Nisbets och Mooneys omdebatterade idéer om att kommunicera vetenskap - och de var redan tidigare på tvärs med många vetenskapsbloggare (och i synnerhet ateister) som anser att vetenskapskommunikation inte bör bedrivas som något som liknar en pr-kampanj. När nu Nisbet, och även Mooney uttalar sig för att uppmärksamheten kring filmen är bra för kreationisterna och att Myers och Dawkins borde hålla tyst - så har de som det verkar skapat sig många fler ovänner. Man får förmoda att de i konsekvensens namn resonerar om sitt eget bloggande på samma sätt som de resonerar om filmen - alla länkar är bra länkar och all trafik på bloggen är bra trafik...

Myers svarar (oväntat nog) med ett "Fuck you very much!" - några andra bloggar som skriver om saken och kritiserar Nisbet och Mooney är Greg Laden, EvolutionBlog, Evolving Thoughts, Stranger Fruit, Respectful Insolence, Pure Pedantry och Laelaps.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

22 mars 2008

Fler pilsner - färre pek

Nu är det bekräftat: man blir en mindre produktiv forskare av att dricka öl!

I en studie som publicerades i aprilnumret av ekologiska tidskriften Oikos undersöktes saken. Det visade sig att forskare som drack mer öl publicerade färre artiklar och att deras artiklar citerades i mindre utsträckning av andra forskare.

Studien utfördes på tjeckiska ornitologer och man kan ju möjligtvis ifrågasätta om tjeckiska ornitologer verkligen är representativa för övriga kategorier av forskare. Dessutom lär samplet (enligt uppgift - själv har jag för närvarande ingen access och har bara läst sammanfattningen) kanske ha varit lite väl litet för att kunna dra alltför säkra slutsatser. Fler invändningar kan vi ölentusiaster säkert komma på.

Och kanske är det som det hävdas i artikeln om artikeln i New York Times: att korrelationen lika väl kan tolkas som att det handlar om mindre framgångsrika forskare som dränker sina sorger.

Referens:

Tomáš Grim. 2008. A possible role of social activity to explain differences in publication output among ecologists. Oikos 117: 484–487.

Andra bloggar om: , , ,

11 mars 2008

Ingen EKC för det ekologiska fotavtrycket

Snubblade över en studie som snart ska publiceras i tidskriften Ecological Economics där författarna har gjort precis det som jag gjorde i min post om grön tillväxt från häromdan, nämligen plottat upp länders ekologiska fotavtryck per capita mot deras inkomstnivå för att undersöka om det existerar en så kallad environmental Kuznets curve (EKC).

De hittar (föga överraskande) inte heller någon EKC utan slår fast att miljöpåverkan ökar med ökande inkomst även om ökningstakten avtar vid en inkomstnivå på ca 17 000 US$ per capita. Detta tycks ju stämma ganska väl med den plotten som jag producerade häromdan. Det de inte gjorde var att också plotta upp det ekologiska fotavtrycket mot den köpkraftsjusterade inkomstnivån så som jag gjorde. När man gör det så tycks sambandet vara mer renodlat linjärt - det kanske man borde publicera någonstans?

Referens:

Bagliani M, Bravo G & Dalmazzone S. 2008. A consumption-based approach to environmental Kuznets curves using the ecological footprint indicator. Ecological Economics In press.


Andra bloggar om: , , , , , , ,

07 mars 2008

Vad är pengar?

Har plockat den här filmen från Lunkens blogg. Den förklarar hur pengar skapas och vad det får för konsekvenser. Den är 47 minuter lång men fängslande - rekommenderas!Andra bloggar om: , , , , , intressant

05 mars 2008

Hur stora är Sveriges utsläpp av koldioxid egentligen?

En artikel i SvD gör mig uppmärksam på ett förslag från klimatberedningen om att ta fram ett konsumtionsbaserat mått på Sveriges utsläpp av koldioxid istället för dagens produktionsbaserade mått. Detta var något som jag tryckte på så sent som häromdan och som jag tror kan vara extremt viktigt om vi verkligen har ambitionen att komma till rätta med våra utsläpp. Så här skriver klimatberedningen:

"Beredningens förslag

• Naturvårdsverket och Statistiska centralbyrån bör få i uppdrag
att utveckla statistik rörande utsläpp som orsakas av att varor
och tjänster importeras till och exporteras från Sverige och att
regelbundet uppdatera och kvalitetssäkra denna statistik.

Beredningens bedömningar
• Det är av intresse att beräkna och följa hur stora nettoutsläpp
som orsakas av att varor och tjänster importeras till och
exporteras från Sverige, för att komplettera och bredda den
rapportering som görs av utsläppen inom landet i enlighet med
internationella åtaganden. Beredningen konstaterar att metodproblemen är betydande men vill anlägga en helhetssyn i syfte att öka förståelsen för hur stor vår totala klimatpåverkan är."

De utsläpp som förorsakas av vår konsumtion av varor som produceras utomlands räknas inte in i dagens officiella statistik över våra koldioxidutsläpp och de utsläpp som förorsakas av andra länders konsumtion av svenska varor dras inte ifrån. Denna statistik är alltså eventuellt ganska missledande -det kan vara mycket svårt att veta var man bäst bör sätta in insatser för att reducera utsläppen om man inte har hela bilden av hur internatioell handel påverkar klar för sig.

Rapporten från KTH som omnämns i SvD-artikeln kan den intresserade ladda ned som pdf-fil här. De kommer fram till uppskattningar på mellan 57-109 Mton koldioxid/år utifrån några olika sätt att räkna ut Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp. Detta ska jämföras med 54 Mton koldioxid som produceras inom landets gränser för jämförbar tidsperiod.

I en studie som publicerades i Environmental Science & Technology tidigare i år gjordes samma typ av beräkning för 87 av världens länder, däribland Sverige. (Man kan notera att en av författarna är samma som i KTH-rapporten.) De kom fram till att för år 2001 så producerade Sverige 59,7 Mton koldioxid samtidigt som vi konsumerade 83,4 Mton koldioxid - vilket man nog kan förmoda representerar den bästa uppskattningen i intervallet i KTH-rapporten.

Peters, Glen P. and Hertwich, Edgar G. 2008. CO2 Embodied in International Trade with Implications for Global Climate Policy. Environmental Science & Technology 42: 1401 - 1407.

Ett sådant här sätt att räkna tydliggör att våra konsumtionsmönster är betydligt viktigare för att komma till rätta med våra koldioxidutsläpp än vad det ofta framstår som i den offentliga debatten idag. Det gäller att konsumera rätt, och framförallt skulle jag vilja påstå - det gäller att konsumera mindre!

Andra bloggar om: , , , , , , ,

01 mars 2008

Om forskarbloggande i Naturvetaren

I senaste numret av Naturvetareförbundets tidning Naturveraren skrevs det lite grann på temat "Vad betyder internet för forskarna och vetenskapen?" Bl.a. en artikel betitlad "Svenska naturvetare bloggar sällan" där förutom jag, också Jens Sundström på forskarbloggen på SLU, Ulf Sandström från Linköpings Universitet som skriver på bloggen Forskningspolitik och Sara Kjellberg som doktorerar på temat "forskare som bloggar" på Lunds Universitet och som sig bör också själv bloggar på bloggen SAKJ, uttalar sig om forskarbloggande. (Det känns ju för övrigt tryggt att veta att det finns någon som doktorerar på en...)

Artikeln kan den intresserade ladda ned som en pdf.

Andra bloggar om: , , , , , ,