28 augusti 2006

Liten Sarekpromenad

Här är några bilder från sommarens fjälltur som gick genom Sarek på rutten: Rapadalen-Snávvávágge-Basstavágge.
Nedre delen av Rapadalen fotad från Nammásj. Rapaädno, Ridok, Lulep Spádnek, Gådokvárásj och Gådoktjåhkkå syns på bilden.

Gul parasollmossa (Spláchnum lúteum) fotad i fjällbjörkskogen strax norr om Alep Spádnek, Rapadalen.


Snávvávágge fotad från sydsidan, i bakgrunden syns Sarekmassivet.

Jag, på toppen av Låddebákte, 900 meter nedanför mig syns Rapaselet och långt borta vid horisonten Nammásj. Fotot knäppt av Johan Patring.
Rapaselet, fotat från Låddebákte.


En ripa på Låddebáktes östsluttning.Dräneringsvatten från en glaciär på en av Ähparmassivets sydsluttningar, Basstavágge.


Basstavágges "ingång" från öster, fotad från Namádis.

27 augusti 2006

Det här är alltså jagDet här är alltså jag.
Lägger bilden här för att kunna använda den som presentationsbild.
Fotot från i somras.
Uppdaterat: 29 Oktober 2007:

Bakgrund till sidhuvudetDenna bild lägger jag upp här för att jag ska kunna använda den i sidhuvudet. Rapadalen fotad från Nammatj på kvällen den 18:e Juli 2006. I förgrunden syns Ridok och där bakom: Lulep Spádnek, Gådokvárásj och Gådoktjåhkkå.