29 januari 2008

På väg mot hållbar utveckling?

Om ni undrar varför jag har publicerat så lite här på sistone så beror det på att jag har snöat in rejält på det där med den grön tillväxt och kopplingen mellan ekonomi och miljö. Jag läser och skriver om vartannat och har insett att materialet nog är lite väl omfattande för en enda bloggpost. Tänkte därför att jag skulle experimentera med att publicera det som en liten undersökande artikelserie om hållbar utveckling istället.

Jag ska försöka utröna hur det kan komma sig att en del människor anser att det är tillväxt som skapar våra miljöproblem samtidigt som andra tvärtom anser att det är tillväxten som ska lösa våra miljöproblem. Hur kan de ha så diametralt motsatta åsikter om en så grundläggande fråga?

Dessutom ämnar jag besvara vad egentligen hållbar utveckling är för något och titta lite närmare på om utvecklingen tycks gå åt rätt håll i Sverige och i världen i stort idag. Slutligen ska jag försöka komma med lite funderingar kring vad som krävs för att utvecklingen ska kunna hållas hållbar i framtiden.

Min ambitiösa publiceringsplan ser ut ungefär såhär:

1. Det grundläggande problemet
2. BNP – ett oekonomiskt mått på tillväxt?
2. Alternativa sätt att mäta ett lands utveckling
3. Kan tillväxt vara grön?
4. Hur grön är Sveriges tillväxt?
5. Hur hållbar är världens utveckling?
6. Hur ska vi uppnå hållbar utveckling?

Flera av posterna är dock ännu oskrivna blad så det kan hända att jag reviderar min plan allteftersom – känns dock bra att sätta upp lite hållpunkter för att strukturera upp mitt informationssökande.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: