28 november 2010

Hur tillväxt egentligen ska klara jordens miljö och klimat

Det är egentligen ganska enkelt: IPAT.

Human Impact(I) = Population(P) x Affluence(A) x Technology(T).

Dvs. människans påverkan på miljön bestäms av hur många vi är, hur rika vi är och hur effektivt vi utnyttjar våra resurser.

Under 1900-talet har vi blivit fler och rikare (vi har haft tillväxt) och vi har haft en fantastisk teknologisk utveckling som har bidragit till att vi utnyttjar våra resurser mycket effektivare - och som en följd av dessa förändringar har vår påverkan på jordens miljö och klimat ökat enormt mycket. - Varför? - Jo, därför att de negativa effekterna av befolkningsökning och ekonomisk BNP-tillväxt vida har överstigit de positiva effekterna av teknikutvecklingen.

Efter en första slarvig genomläsning av Bo Ekmans debattartikel i DN fick jag intrycket av att hans lösning på våra miljöproblem är att ordinera mer av samma sak som skapade dem (förmodligen stirrade jag mig blind på den iögonfallande titeln). - Det vore naturligtvis inte riktigt klokt någonstans om det vore så!

Efter en noggrannare genomläsning så tror jag mig förstå att det han menar (men inte explicit uttrycker) är att vi behöver omdefiniera vad vi menar med ekonomisk tillväxt och också värdera den miljöpåverkan våra ekonomiska aktiviteter medför. Dvs. samma sak som jag har framhållit här på bloggen tidigare (t.ex. här, här och här).

Den tillväxt som Ekman menar ska klara jordens klimat och miljö är alltså inte den tillväxt vi normalt menar när vi diskuterar tillväxt idag! Det är inte ännu mer av BNP-tillväxt som efterlyses. (Åtminstone så hoppas jag att denna min tolkning är korrekt för annars är låter det som sagt inte riktigt klokt).

En annan märklighet är att Ekman tycks förutsätta att ekonomisk tillväxt krävs för att teknikutveckling ska vara möjlig. Detta är som Cornucopia påpekar inte fallet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

7 kommentarer:

jeppen sa...

Jag tror du misstolar Ekman. Han menar nog helt konventionell tillväxt. Det är inte ett dugg konstigt - tillväxten har lett till att befolkningsmängden planar ut och att teknologin blir effektivare (dvs mer snål och miljövänlig).

Samtidigt lyfts hundratals miljoner ur fattigdom och demokratin ökar, vilket gör att vi får råd att bry oss mer om miljön, införa stringentare miljöregler och ingå miljöavtal. Av helt vanlig tillväxt.

Harald Cederlund sa...

Om jag misstolkar Ekman så är det han säger som sagt ganska knasigt. Det är en chimär att tro att man ska kunna tillväxa ur miljöproblemen utan att ställa kvalitativa krav på var och hur denna tillväxt ska ske!

Tyvärr så säger ju facit oss att hittills har (den i stort oreglerade) tillväxten lett till överfiske, regnskogskövling, klimatförändring - trots att våra teknologier samtidigt har blivit effektivare.

Idéer om att man "får råd" att bry sig om miljön har viss validitet för miljöproblem av mer lokal karaktär (rika länder tenderar att investera i bra sophantering, begränsar utsläpp till det egna landet sjöar etc.) - men har i stort sett ingen validitet på de globala miljöproblemen (utsläpp av ämnen till atmosfären, överfiske, resursförbrukning - dessa är istället i princip linjärt korrelerade till ländernas inkomstnivåer).

Befolkningsmängden tenderar framförallt att plana ut med utbildningsnivån och inte pga. BNP-tillväxt.

jeppen sa...

Du tar upp problemet med "commons", dvs sånt som ingen äger men alla kan utnyttja. Där krävs det väldigt mycket för att resursen inte ska bli överutnyttjad. Den bästa lösningen är oftast att införa ägande, och den näst bästa är att skapa avtal som alla inblande parter går med på. Det senare är troligen bara möjligt i en positiv (växande) miljö.

Vad gäller utbildning kontra befolkning så har du fel. Det handlar om urbanisering, TV och det moderna levnadssätt som tillväxten ger.

Jag påpekar bara det att man inte kan bromsa sig ur en uppförsbacke. Utan tillväxt kommer befolkningen fortsätta öka och vi kommer inte uppleva oss ha råd att bry oss om miljön och vi kommer inte orka komma överens om nåt. Då kommer mänskligheten bli som en gräshoppssvärm. Med tillväxt har vi alla möjligheter.

Harald Cederlund sa...

Jag är ju ganska svag för liknelser - men den där med att det inte är möjligt att "bromsa sig ur uppförsbacken" vet jag inte riktigt om jag har begripit mig på i det här sammanhanget.

Vad är motsatsen? - Att gasa sig ur uppförsbacken!? Om det är lösningen indikerar det att man har en uppfattning om att det finns ett krön på backen - att bara man blir tillräckligt rik så vänder den negativa utvecklingen. Detta är problematiskt då stödet för den s.k. "Environmental Kuznets Curve" (EKC) är minst sagt svagt i den vetenskapliga litteraturen (och därmed stödet för att det ens finns ett krön på uppförsbacken).

Det jag menar är ju inte att vi ska bromsa utan att det verkar onödigt att färdas i uppförsbacke. Att värdera de miljöskadliga effekterna som tillväxten medför (internalisera externaliteterna) - handlar ju om att korrigera färdriktningen. Och att visa att BNP-tillväxt som leder till ökad miljöförstöring inte alltid är en sann ekonomisk tillväxt.

jeppen sa...

Det finns massor med EKC-er, exempelvis när det gäller luft- och sjöföroreningar av olika slag, skogsskövling mm. Det saknas däremot EKC-er för vissa andra miljöproblem - framförallt när det gäller Commons.

(Sammanvägda environmental footprints misstänker jag inte visar inverterade u-kurvor framförallt för att koldioxid har så stor vikt i sådana mätningar.)

Att internalisera externaliteter ser jag som en rätt självklar optimering. Men BNP är ändå BNP (vi ska inte försöka göra om begreppen till något de inte är), och högre BNP medför ökad acceptans för internalisering.

Anonym sa...

nya retroviruset XMRV
kan vara orsak till flera mycket allvarliga sjukdomar som hotar samhället.
Läs och sprid kunskapen, jag är rädd att myndigheterna vaknar för sent.

det finns vad jag vet inte ett enda bevis för att viruset är ofarligt.

Om du och andra kunniga forskare tar tag i frågan och börjar sprida saklig information så kanske vi hinner stoppa viruset.

vh vänn

Harald Cederlund sa...

@ anonym: måste medge att jag inte är särskilt påläst när det gäller XMRV. En snabb googling ger mig intrycket av att kunskapsläget är lite oklart men att det än så länge finns ganska få bevis för att XMRV skulle vara farlig.

I Wikipedia-artikeln står det att "It has not yet been established wether XMRV is a cause of disease." - vilket man ju kan tycka är något lugnande.

Enligt denna artikel i Science Daily finns det en "möjlig link" mellan XMRV och prostatacancer - men bevisen stödjer inte att viruset är associerat till flera andra sjukdomar.

En reflektion är att viruset är relativt nyupptäckt - däremot är det ju förmodligen inte nytt. Därmed är det ju inte heller direkt frågan om att som du skriver "hinna stoppa det" - viruset finns redan därute!

Däremot kan det ju (iaf. om man lyckas hitta faktiska kopplingar till sjukdom) vara läge att ta fram behandlingar.

Ska hålla lite koll på frågan!