17 juli 2008

Korrelationer, orsakssamband och orsakverkan

...och när vi ändå är inne på det där med att korrelationer inte är detsamma som orsakssamband så kan vi väl ta det där med D-vitaminbrist och autism också. Två läkare hävdade att det finns en koppling mellan D-vitaminbrist och autism på DN Debatt. Att det skulle föreligga någon egentlig korrelation är obevisat - än mindre då ett orsakssamband.

Alltid kristiskt tänkande Pekka på orsakverkan har vettiga invändningar. Det förefaller ganska troligt att den ökade frekvensen av autismfall beror på att kriterierna för vad som räknas som autism har ändrats över tid - och i så fall finns det ju inte ens en epidemi!

Detta förklarar dock inte varför autism är vanligare hos somalier som lever i Sverige jämfört med dem som lever i hemlandet. Det som skulle kunna förklara detta är dock skillnader i diagnosticering av autism mellan somalisk och svensk sjukvård. Spontant tycker jag att det låter som en minst lika rimlig förklaring som D-vitamin-brist men jag är å andra sidan dåligt insatt i hur autismdiagnoser ställs.

Andra bloggar om: , , , , ,

2 kommentarer:

Pekka S sa...

Tack för omnämnandet!

Något man också kan tänka på är att autism, i alla fall till viss del, verkar ha en genetisk grund. Därmed är det inte otänkbart att vissa folkgrupper har en mera frekvent förekomst av sådana sjukdomar. Detta måste dock bevisas innan man använder det som en förklaring.

Men jag tror som du att skillnaderna i den svenska och somaliska psykiatrin (i varje fall till viss del) kan förklara eventuella skillnader i diagnosfrekvens.

Och läkarnas tal om en autismepidemi är uppenbart missvisande.

mjn sa...

Sedan skall man ju alltid vara lite försiktig med vetenskapliga resultat som presenteras på en debattsida istället för i en peer-reviewad tidskrift.

Och vanligen bör ju en läkare följa den gängse ordningen, att först identifiera ett botemedel, och sedan föreskriva detta och inte att först föreskriva något och sedan hoppas på att det hjälper.