23 september 2008

Vad skriver egentligen IPCC om ökenspridningen?

Såg på ett inslag i kvällens rapport där Ulf Helldén, professor i naturgeografi i Lund uttalar sig om ökenspridningen - eller snarare då om bristen på ökenspridning i världen. Det Ulf framför är i sig inget nytt - och han har själv uttalat sig om saken tidigare. Man kan t.ex. se ett inslag med honom även på forskning.se - och man kan fundera över hur det kommer sig att så många svenskar går runt och tror att öknarna sprider sig.

En reflektion är att en delförklaring kanske kan ligga i själva ordet "ökenspridning" - man ser framför sig sanddyner som obevekligt blåser in över någon stackares åkermark. - Jämför det med det engelska ordet "desertification" - som man lätt begriper används i en något vidare betydelse. Kanske borde vi införa "öknifiering" i svenskan för att förstå att "öknifiering" främst handlar om överutnyttjande av befintlig jordbruksmark genom t.ex. konstbevattning och överbete, vilket på sikt förvandlar den till öken - och inte om jordbruksmark som invaderas av en öken på frammarsch?

Det som jag reagerade emot i reportaget var annars talet om FN:s klimatpanel som enligt reportern "har uppfattningen att världens öknar breder ut sig till en följd av klimatförändringarna" och som enligt Ulf främst är "domineras av politiker och tjänstemän från tredje världen som talar i egen sak".

Då frågar sig vän av ordning: vad anser egentligen FN:s klimatpanel när det gäller ökenspridningen? I syntesrapporten; IPCC:s "fourth assessment report" nämner man inte ens ökenspridning. I delrapporten från arbetsgrupp II "Impacts, adaptation and vulnerability", Technical summary (sid 44), utläser jag följande:
"Initially positive ecological impacts, such as increased net primary productivity (NPP), will occur in ecosystems identified as least vulnerable: savannas and species-poor deserts. However, these positive effects are contingent on sustained CO2-fertilisation,and only moderate changes in disturbance regimes (e.g., wildfire) and in extreme events (e.g., drought)."
Om utvecklingen i Latinamerika skriver man följande (sid 54) :
"Gradual replacement of tropical forest by savannas is expected by mid-century in eastern Amazonia and the tropical forests of central and southern Mexico, along with replacement of semiarid by arid vegetation in parts of north-east Brazil and most of central and northern Mexico, due to increases in temperature and associated decreases in soil water (high confidence) [13.4.1]. By the 2050s, 50% of agricultural lands are very likely to be subjected to desertification and salinisation in some areas (high confidence)"
I kapitel fyra (sid 222-224) diskuteras klimatets påverkan på öknar. Där lägger man ut texten mera utförligt och diskuterar olika drivkrafter till vegetationsförändringar i ökenområden såväl som resultaten från enskilda studier som har modellerat hur vegetationen kommer att förändras under olika scenarion. Jag ska inte citera något i sin helhet men kan konstatera att vegetationsförändringar tycks vara svåra att modellera - främst pga. osäkerheter när det gäller koldioxidens gödslande effekt.

Hur ska man då på ett lämpligt sätt summera IPCC:s ståndpunkt? Jag gör ett försök:

De anser att utvecklingen den närmaste framtiden är osäker - främst på grund av oklarheter när det gäller koldioxidets gödslande effekt. På kort sikt kan det mycket väl innebära en ökad biomasseproduktion i ökenområden (ökad växtlighet alltså). På lite längre sikt tycks konsensus vara att det är troligt att många områden kommer att bli torrare och kanske även förvandlas till öknar - Amerika omnämns särskilt. Den stora osäkerheten poängteras dock även för bedömningarna på lång sikt.

Att lägga märke till är att IPCC överhuvudtaget inte uttalar sig om huruvida ökenspridning är något som har förekommit under de senaste åren - vilket ju är vad Ulf Helldén har studerat - utan bara om vad vi kan förvänta oss i framtiden av den varan. Det som står i deras rapport motsägs därför inte heller på något vis vad som rapporterades i rapportinslaget.

Vad gäller Ulfs uttalande om klimatpanelen som dominerad av politiker och tjänstemän så kan man undra var han har fått det ifrån - okritiskt umgänge med klimatskeptiker kanske (här ett typexempel)? En tes är ju att han egentligen inte uttalar sig om IPCC utan om UNCCD - FN:s konvention för att bekämpa ökenspridning som man kan förmoda att han har mer att göra med.

Andra bloggar om: , , , , ,

8 kommentarer:

Rikard sa...

Ökenutbredning är det ord jag nog har hört oftast.

Harald Cederlund sa...

"Ökenbildning" är ju visst ett annat förslag och, får jag väl medge, kanske rentav bättre än mitt "öknifiering"...

Foxan sa...

Egentligen jag vill bara säga att det var trevligt att träffa en kollega på nätet. ;)
Schysst blogg, smarta idéer, längtar att få diskutera med dig IRL!
/Mamma Foxan
(sitter en trappa upp från dig på GC)

Aleph sa...

Jag skulle vara betydligt mer intresserad av att få veta varifrån myten kommer. Bakgrunden är säkert densamma som myten om att X antal arter utrotas på Jorden varje timme.

Anonym sa...

Hej Harald!

Intressant inlägg. Jag hörde ett föredrag av en från UNCCD för någon månad sedan. Han nämnde att det här med "desertification" är ett olyckligt begrepp, det de är oroade för är inte ökenspridning, utan sånt som "deforestation", "soil deterioration" , "soil fertility loss". Att sådant sker borde inte vara så kontroversiellt (?)/Cecilia Sundberg, SLU

Harald Cederlund sa...

Cecilia: inte om du frågar mig iaf. !

Harald Cederlund sa...

Ett lästips är Torill Kornfeldts utmärkta fördjupning i sambandet mellan klimatet och ökenutbredningen från DN häromdagen.

Anonym sa...

Härligt inlägg! Jag ser det dock några år för sent. :) Själv ska jag precis skriva en textanalys om just denna artikel. "myt att öknar sprider sig". Det ska bli en intressant process och se om det går att tolka hans ( och de andra forskarnas ) argument och om det går att analysera dessa genom olika teorier:)MVH / miljövetare inom en snar framtid