08 januari 2009

Hur man slurpar med blurb

...hade jag kanske kunnat uttala mig om lite mer detaljerat om det inte hade varit som så att blurb för närvarande inte stödjer blogger. Men vad handlar det om då? - Jo, man laddar hem gratisprogrammet Blurb BookSmart och sedan "slurpar" man sin blogg till en egenhändigt layoutad bok - den kan man sedan publicera som print-on-demand via blurbs bokhandel. Det tycks vara ganska enkelt och programvaran verkar inte så pjåkig. För närvarande fungerar det dock bara för den som råkar ha sin blogg på TypePad eller på LiveJournal - även om det påstås annorlunda i demonstrationen av hur det går till i videon här nedanför.


Sedan kan man ju filosofera över varför i all världen man nu skulle vilja publicera sin blogg i bokform. Själv tror jag inte riktigt på idén med att bara "slurpa" innehållet - om man nu inte har skrivit en bok i bloggform redan från början dvs. En bloggtext är ju oftast helt annorlunda till sin karaktär (aktuell, interaktiv och korslänkande) och ger nog lätt ett platt och splittrat intryck som bok. Jag har inte heller några planer på att ge ut min blogg i bokform.

Forskarbloggen
däremot, som ligger på TypePad, kommer att ges ut i bokform (poster mellan 2006-2008, inklusive kommentarer) - och där ingår jag ju som en av skribenterna. Själva slurpandet och layoutarbetet har skötts av Jens och Daniel - som både är skribenter och tjänstgör som redaktörer för boken (och bloggen). Själv fick jag ägna någon timme eller två i onsdags eftermiddag till att göra om en figur som jag otaktiskt nog hade snott från en Sciencepublikation till ett av mina inlägg.

Huvudanledningen till att bloggen ges ut i bokform är inte på grund av att SLU vill tjäna pengar eller eftersom vi tror att det finns en stor efterfrågan att läsa den (vi räknar istället med en mycket liten upplaga). Möjligtvis kan ju bloggen vara intressant som tidsdokument - den speglar debatten, speciellt när det gäller GMO-frågor under den här tiden - vilket säkert kan vara intressant för någon framtida växtförädlare eller bloggarkeolog. Men huvudanledningen är att vi vill kunna tillgodoräkna oss materialet som en populärvetenskaplig publikation - inte minst med anledning av den pågående utvärderingen av SLU "KoN" (Kvalitet och Nytta - tycker fortfarande att det är en mycket rolig förkortning...) anser många att det är av vikt eftersom man hyser tvivel om att bloggande kommer att räknas som att vara nyttig.

Detta återspeglar väl snarast det faktum att den akademiska världen inte riktigt hänger med i utvecklingen än att bloggande inte i sig skulle kunna vara ett värdefullt sätt att jobba med den tredje uppgiften. Då instruktionerna för hur man ska redovisa sitt populärvetenskapliga arbete ännu inte har kommit från utvärderingsgruppen så vet vi ju heller ännu inte hur (om) bloggande ska redovisas. Personligen anser jag ju så klart att det borde värderas - inte minst eftersom det ju då förmodligen visar sig att jag själv är en av dem som har arbetat allra mest med tredje uppgiften på SLU på sistone. Får sätta mitt hopp till att Ulf Sandström som tjänstgör som bibliografisk expert i utvärderingsgruppen tillför ett bloggarperspektiv!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Det verkar ju lite konstigt och bakåtsträvande att under dataåldern ge ut böcker av datatexter. Å andra sidan vet man ju inte hur läsbara filerna är om några tiotal år - att böckerna torde vara det vet vi.

Harald Cederlund sa...

Kan hursomhelst konstatera att bloggande inte ska registreras i processen.