19 december 2009

Överenskommelsen i Köpenhamn

Fiasko eller misslyckande? - Döm själva: New York Times publicerar texten i sin helhet.

Tillägg: om man vill få lite insyn i hur det gick till på mötet när förslaget debatterades är det också mycket informativt att läsa det utdrag från minnesanteckningarna som Andy Revkin publicerar på Dot Earth.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

1 kommentar:

Kurt Harald sa...

Personligen tycker jag inte det är förvånande, det var istället helt väntat! Det som styr utvecklingen(avvecklingen kanske rättare sagt!)är ekonomin. Det går ju så långt att man talar om ekonomiska lagar! Vad då lag? Är det slarvigt språkbruk eller ....? Så länge man använder exponentiell tillväxtnorm som rättesnöre för politiken och ekonomin så tror jag det är svårt för politiker att åstadkomma en förändring. Visst kan man komma överens om avtal men erfarenheten från Kyotoavtalet är att även om länder förbinder sig om avtal så visar utfallet att det egna löftet inte följs. Kanada brukar tas som exempel på det!
Det som borde förändras är det ekonomiska systemet från en exponentiell till en logistisk styrd modell. Som exempel på den senare modellen kan Silvio Gesells förslag studeras.
Jämför exponentiell och logistisk tillväxt i levande organismer, det förra representerar cancerceller och det senare normal tillväxt, alltså friska celler.
Hur man skulle kunna få ett förändrat ekonomiskt system har jag ingen aning om, kanske genom påverkan av någon av sina kamrater som i sin tur påverkar andra, som i sin ....? I det fallet vore en exponentiell tillväxt av anhängare önskvärt! ;-)
Motkrafterna, de som redan har mycket, skulle inte gilla förändringen och då de i allmänhet har beslutsmakten i samhället så väntar en svår process att få till stånd en förändring.
Tillämpad strategi att författa nya direktiv, avtalstexter o.s.v. är en "säkrare" väg för att bibehålla möjligheterna att utöka sina konton med kapitalflöden från de fattiga till de rika! Gäller på alla nivåer!
Förmodligen, vilket jag tror, är den enda lösningen att naturen slår tillbaka vilket det finns exempel på att den redan gjort! Vårt konsumtionsmönster bidrar till att föroreningar av atomärt och molekylärt avfall från det vi slänger, från anläggningar för att tulla på resurser, utvinning av icke-förnyelsebara och förnyelsebara resurser tillförs i en ökande takt vilket det biologiska systemet, "städgumman", inte har kapacitet för eller överhuvudtaget inte kan ta hand om.
I naturen verkar lagar, t.ex. termodynamikens andra lag.
GOD JUL!