05 december 2007

ES&T diskuterar biobränslenas klimatpåverkan

Har inte hunnit blogga så mycket på sistone (trots massor av ämnen och uppslag för nya bloggposter) - så jag tänkte att jag kanske skulle kunna utmana mig själv att skriva något kort och kärnfullt istället för långt och resonerande.

Därför kommer här helt sonika ett litet lästips - på tidskriften Environmental Science & Technologys nyhetsförmedlingstjänst diskuteras om biobränslen motverkar eller bidrar till växthuseffekten.

En inte helt enkel fråga visar det sig - de tillfrågade forskarna svarade karakteristiskt nog "det beror på..." på frågan. Bl.a. diskuteras nobelpristagarens Paul Crutzens rön om att jordbruksmarken bidrar med mer lustgasutsläpp än vad tidigare uppskattningar har visat (ca 3,5% av tillfört kväve istället för den tidigare uppskattningen på ca 1%) - vilket om det stämmer naturligtvis förändrar mycket (detta har tidigare svenska medier rapporterat om).

Ett budskap som jag tycker att ni ska ta med er är att det inte är möjligt att dra alla biobränslen över en kam. (Som vi t.ex. gör i Sverige idag då alla etanolbilar räknas som miljöbilar oavsett var bränslet kommer ifrån.) Biobränslen måste också miljöklassas!

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: