11 mars 2008

Ingen EKC för det ekologiska fotavtrycket

Snubblade över en studie som snart ska publiceras i tidskriften Ecological Economics där författarna har gjort precis det som jag gjorde i min post om grön tillväxt från häromdan, nämligen plottat upp länders ekologiska fotavtryck per capita mot deras inkomstnivå för att undersöka om det existerar en så kallad environmental Kuznets curve (EKC).

De hittar (föga överraskande) inte heller någon EKC utan slår fast att miljöpåverkan ökar med ökande inkomst även om ökningstakten avtar vid en inkomstnivå på ca 17 000 US$ per capita. Detta tycks ju stämma ganska väl med den plotten som jag producerade häromdan. Det de inte gjorde var att också plotta upp det ekologiska fotavtrycket mot den köpkraftsjusterade inkomstnivån så som jag gjorde. När man gör det så tycks sambandet vara mer renodlat linjärt - det kanske man borde publicera någonstans?

Referens:

Bagliani M, Bravo G & Dalmazzone S. 2008. A consumption-based approach to environmental Kuznets curves using the ecological footprint indicator. Ecological Economics In press.


Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: