24 juni 2008

Dyrare eller billigare att uppnå klimatmålen?

På DN debatt idag skriver Peringe Grennfelt, Ståle Navrud och Thomas Sterner att det kan bli billigare att uppnå klimatmålen än beräknat.

Jag tänkte bara kommentera det helt kort och påpeka att några forskare publicerade en debattartikel i Nature tidigare i år där de hävdade i princip raka motsatsen: att det skulle bli svårare än beräknat att uppnå klimatmålen!

Pielke R Jr, Wigley T & Green C. 2008. Dangerous assumptions. Nature 452: 531-532.

Ni kan ladda ned deras artikel som en pdf-fil från en av författarnas hemsidor här.

Deras tes var i korthet att det i de referensscenarios som IPCC räknar med redan finns antaganden inbakade angående spontan teknisk utveckling motsvarande 2/3 av de totala utsläppsreduktioner som måste till för att kunna uppnå klimatmålen. Alla politiska åtgärder som diskuteras i IPCC:s rapporter är därför inriktade på endast den sista tredjedelen. Pielke et al anser att dessa antaganden om spontana koldioxidreduktioner (dvs. utan några politiska åtgärder) är på tok för generösa och flaggar för att notan kan bli högre än beräknat.

Själv vet jag inte riktigt vad jag ska tro angående teknikutvecklingens hastighet - jag vill dock påstå att det torde finnas stora skillnader mellan förutsättningarna för att kunna minska utsläpp av svaveldioxid som ju är det som främst diskuteras i debattartikeln i DN och att minska utsläppen av koldioxid.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Inga kommentarer: