16 februari 2009

Föremål för forskning

På sistone har det varit lite så och så med min blogglust trots att det som vanligt inte råder någon brist på ämnen att kommentera. Jag har känt mig helt tillfreds med att grubbla över saker och ting på egen hand - utan att dela med mig av mina funderingar. Inte ens konjunkturinstitutets rapport om marksaneringens oproportionerliga kostnader häromdan lockade mig till att skriva några rader (än...) - och då har jag ju ändå bedrivit lite forskning själv om marksanering. Tills vidare får ni nöja er med att läsa vad "Renjord" och "Ekonomistas" skriver om saken.

Vad är det då som har förmått lura mig att åter skriva några rader? - Ja, jag kan ju ändå inte låta bli att tipsa om att Sara Kjellberg på "sakj", som i sitt doktorandprojekt kartlägger de svenska akademiska bloggarna, idag har lagt upp en av sina postrar på bloggen. Där kan du studera en länkkarta över den svenska vetenskapsbloggosfären. - Och visst hittar jag mig själv där när jag zoomar in!

Och när man blivit påmind om att man ju faktiskt själv är föremål för forskning så får man ju se till att skärpa sig!

(Man kan ju för övrigt reflektera över hur spridning av forskningsresultat om bloggosfären i bloggosfären påverkar bloggosfären - men jag kanske ska lämna det till Sara...)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

3 kommentarer:

Sune sa...

Saknar dig
Marksanering ja kosnaden är stor det bästa vore att inte förorena då behöver man inte sanera.
Skadad mark kan man sätta ett stängsel runt, eller använda platsen som soptipp.
Rötslam som sprids på åkrarna måste åkrarna saneras i framtiden?
Har du skrivit något om rötslam konstgödning (kadmium)
Skadas åkermarken då blir det dyrt och omöjligt att sanera?
Och varifrån ska vi då få vår mat? Det vi köper i affären kommer från åkern.
Skulle 80% av åkerarealen skadas då saknar vi mat i affären.

Harald Cederlund sa...

Håller med dig - onödigt att förorena. Men också i många fall onödigt att sanera om man får tro konjunkturinstitutet. Ska skriva lite mer om det snart tänkte jag.

Rötslam har jag tydligen bara skrivit en post om - passande nog om att använda rötslam för marksanering - två flugor i en smäll! (Men det fungerade ju sisådär kan jag upplysa om...)

Tillförsel av rötslam (med tungmetaller) till åkermark kan såklart vara mycket problematiskt - liksom att hitta användningsområden för allt rötslam vi producerar, och att lyckas sluta näringskretsloppet. Men jag har svårt att tro att vi kommer att tillföra så mycket slam till åkrarna eller i sådan omfattning att vi förstör 80% av åkermarken. Men det kan ju vara ett ämne att återkomma till.

Redan idag finns kadmium i förhöjda halter i vissa områden i Sverige - vilket främst har att göra med modermaterialets sammansättning (dvs. naturliga orsaker). Om det är så höga halter att det är något att oroa sig för är en annan fråga.

sune sa...

Marginalerna verkar vara små eller så påverkas redan en del (det är inte bara maten som ger oss kadmium rökning är en stor källa)
Njurskador finns det mycket att läsa om

Om vi nästan har skador av kadmium så är varje ytligare exponering inte bra
Om halten ökar i åkermarken så kan ex rökare drabbas värre att bara skylla alt på rökning tycker jag är fel.
Alt är inte rötslammets fel
Det viktiga är att halterna inte ökar på lång sikt i åkermarken, våra barn barnbarn skulle i så fall få problem. Jag vet för lite men kadmiumproblemet verkar vara en sak att ta på alvar.

http://projkat.slu.se/SafariDokument/222.htm
http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=11524&epslanguage=SV
http://www.ammuppsala.se/upload/File/PDF/Kadmium.pdf
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=11353&a=5726&cid=11357&l=sv