24 november 2007

Mig i morgontidningen

...kunde man se i morse, iaf. om morgontidningen hette Uppsala Nya Tidning. Bakgrunden är att UNT hade en artikel som diskuterade en ny rapport från högskoleverket om forskarutbildades etablering på arbetsmarknaden.

Speciellt inom humaniora och biologiska ämnesområden är det tydligen vanligt att man återfinns i någon typ av offentlig tjänst och inte inom det privata näringslivet några år efter examen. Och andelen disputerade som återfinns på universitetet är högre på SLU (74% av 2002 års disputerade, en överraskande hög siffra tycker jag) jämfört med andelen på Uppsala Universitet (58% av 2002 års kull).

Jag blev tillfrågad via SLU:s informationsavdelning ("Du är ju mediatränad...") om jag inte kunde ställa upp för en intervju. Jag trodde att fler också skulle tillfrågas om sina bevekelsegrunder för att stanna kvar på universitetet och att åtminstone någon som valt att ta ett jobb inom näringslivet också skulle intervjuas - men det visade sig att det bara var jag.

Tyckte att intervjun (som ni hittar här) blev ganska OK, om än lite styrd av journalistens frågor. Hade jag själv skrivit om varför jag jobbar kvar på universitetet hade jag nog formulerat mig lite annorlunda. Det som inte kom med alls var mina uttalanden om den stora finansiella osäkerhet och totala brist på anställningstrygghet som är förknippad med att vara externfinansierad forskare idag - i gynnsamma fall vet man kanske att man har finansiering i några år framöver, men i många fall (liksom i mitt eget) vet man knappt om man kommer att ha något jobb efter årsskiftet.

Om ni tycker att jag ser lite butter ut på bilden så är det dock inte på grund av bristande finansiering utan för att jag just misslyckats med att övertyga fotografen om att han borde ta en bild på mig framför datorn i full färd med att skriva en forskningsansökan - vilket jag tyckte bättre skulle återspegla en nydisputerad forskares realitet. Men han skulle prompt ha upp mig på labbet för att "pipettera vatten", nåja, jag hade ju åtminstone inte på mig labrock...

1 kommentar:

Erika Rindsjö sa...

Verkligen synd att inte dina kommentarer om den osäkra finansiella situationen kom fram. Det kan aldrig lyftas fram tillräckligt tycker jag. Folk i allmänhet tror ju att vi forskare verkligen håller på med forskning när vi i själva verket ägnar en stor del av tiden till att söka pengar och annat administrativt tjafs (själv är jag förskonad än så länge eftersom jag är doktorand med en välfinansierad handledare, men snart så är det min tur också..)