17 november 2007

Riskerna med bisfenol A haussas och tonas ned

Bisfenol A (BPA) ingår som byggsten i polykarbonater och epoximaterial och finns därför i princip överallt omkring oss. Under en längre tid har det varit ett ganska omstritt kemiskt ämne och jag har några gånger tidigare skrivit om bisfenol A här på bloggen. Stridsfrågan handlar om ifall bisfenol A läcker från de plastmaterial som vi t.ex. använder för att förvara livsmedel i, hur höga halter vi människor exponeras för och om dessa halter är något att oroa sig för egentligen.
Nappflaskor har varit ett särskilt omstritt område och häromsistens, när EU höjde sitt gränsvärde för acceptabelt dagligt intag av BPA, så spekulerade åtminstone jag i att en anledning var att de lite pragmatiskt ville justera gränsvärdet uppåt (accepterat dagligt intag ADI till 50 μg/kg kroppsvikt och dag från 10 μg/kg kroppsvikt och dag) för att inte riskera att småbarn skulle exponeras för doser som översteg gränsvärdet.

Plastindustrins propagandasajt bisphenol-a.org anser att bisfenol A är säkrare än någonsin. På sistone har dock flera nya studier publicerats rörande bisfenol A som inte stödjer denna åsikt. Bland annat en litteratursammanställning om vilka halter som släpps ut från olika material och vilka halter man uppmäter i blodserum, urin etc. hos människor [1]. Flera studier har tittat på halterna av BPA som släpps ut från nappflaskor vid simulerad användning och de uppmätta halterna i vatten eller vad jag förmodar skulle efterlikna välling (food simulant) sträcker sig mellan bråkdelen av ett nanogram per ml till några ng/ml. Dessa halter skulle alltså inte vara någonting att oroa sig för, ens i ett ”värsta-tänkbara-scenario” om man jämför dem med EU:s gränsvärde för exponering. Men frågan är om detta gränsvärde verkligen är riktigt satt?

De nivåer som uppmäts i blod och urin hos människor ligger på några ng/ml (medianvärdet ligger på ca 1-3 ng/ml) – och om man betänker med vilken hastighet som BPA bryts ned i blodet (snabbt) så indikerar detta att det genomsnittliga dagliga intaget hos människor ligger över ADI-värdet på 50 μg/kg kroppsvikt och dag [1]. En annan studie har visat att halterna av BPA hos amerikaner är högre ju yngre man är: barn har högre halter än tonåringar och tonåringar har högre halter än vuxna människor [2]. Detta är naturligtvis oroande med tanke på att BPA anses kunna vara hormonstörande och därför särskilt aktivt hos unga personer.

Är då kronisk exponering för så låga koncentrationer som några ng/ml ett hälsoproblem? Ja, sannolikt anser Vanderberg et al.; de slår fast:

“The levels of BPA measured in human serum, urine and other tissues are within the range shown to cause effects in laboratory animals, and impact cell function in mechanistic studies in cell culture. Therefore, it is plausible and even likely that these levels are biologically active in humans, with obvious potential to cause disease or dysfunction.”


I samma nummer av Reproductive Toxicology publicerar också en expertgrupp som sammanträdde förra året ett konsensus-uttalande om BPA [3]. De anser bland annat att det är sannolikt att foster och nyfödda är särskilt i riskzonen för BPA. Låga doser av BPA kan ha epigenetiska effekter, dvs. ändra hur DNA uttrycks i cellerna och dessa effekter kan bestå in i vuxen ålder. De skriver:

”Specifically, prenatal and/or neonatal exposure to low doses of BPA results in organizational changes in the prostate, breast, testis, mammary glands, body size, brain structure and chemistry, and behavior of laboratory animals.”


Intressant nog så har en annan amerikansk expertgrupp från CERHR (Center for the Evaluation of Risks to Human Reproduction) också granskat riskerna med bisfenol A och kommit fram till mycket mindre alarmerande slutsatser. Den expertgruppen var specifikt sammansatt av forskare som tidigare inte jobbat med BPA – ett tillvägagångssätt som jag spontant kan känna har både uppenbara fördelar och uppenbara nackdelar. Ni kan läsa en artikel som diskuterar de båda expertrapporterna och skillnaderna dem emellan här. Symptomatiskt nog så lyfts bara denna expertgrupps slutsatser fram på bisphenol-a.org och inte den förstnämnda gruppens.

Hur ska man då förhålla sig till detta? Ja, osäkerheterna är stora men indikationerna för att BPA kan ha effekter i mycket låga koncentrationer är många – därför bör försiktighetsprincipen gälla i detta fall. Om jag vore en nybliven förälder skulle jag om möjligt försöka undvika nappflaskor som avger BPA (t.ex. köpa nappflaskor i glas eller polypropylen) – jag misstänker dock att en betydligt viktigare åtgärd är att blivande mödrar försöker minska sin exponering för BPA. Exakt hur man gör för att minska sin exponering är oklart eftersom exponeringsvägarna inte är helt klarlagda – men att försöka minska sitt intag av livsmedel lagrade i material av polykarbonater eller konserver förseglade med epoxi eller med ytbeläggningar av epoximaterial och att försöka undvika att värma mat i sådana material är ju en god gissning.

Referenser

  1. Vandenberg L N, Hauser R, Marcus M, Olea N & Welshons W V. 2007. Human exposure to bisphenol A (BPA). Reproductive Toxicology 24: 139-177. (pdf)

  2. Calafat A M, Ye X, Wong L-Y, Reidy J A & Needham L L. 2007. Exposure of the U.S. Population to Bisphenol A and 4-tertiary-Octylphenol: 2003-2004. Environmental Health Perspectives.

  3. vom Saal et al. 2007. Chapel Hill bisphenol A expert panel consensus statement: Integration of mechanisms, effects in animals and potential to impact human health at current levels of exposure. Reproductive Toxicology 24: 131-138. (pdf)
Andra bloggar om: , , , , , ,

6 kommentarer:

Anonym sa...

Underbart att kunna läsa en balanserad och kunnig framställning om detta ämne som i övriga media behandlats på sedvanliga oseriösa vis. Tack för nöjet att läsa din blogg! Även om jag inte alltid delar dina åsikter så tycker jag alltid att du är läsvärd, initierad och intellektuellt hederlig. Det gör att man på allvar tvingas ifrågasätta de åsikter man själv går runt med istället för att reagera genom att ilsket skrika "idiot" åt skärmen. :)

Harald Cederlund sa...

Tack för denna kommentar - det känns alltid bra att veta att de som utsätts för ens blogg inte reagerar genom att ilsket skrika idiot åt skärmen :) (Och ibland kan det ju vara svårt att veta vad folk tycker.)

Nästa gång du inte håller med mig så får du för övrigt gärna argumentera emot mig - det händer ju faktiskt att jag ändrar uppfattning om saker och ting om bra sakskäl framförs - det anser jag vara en del av att vara intellektuellt hederlig.

Moje sa...

Hej, Jag hittade Er blogg via en artikel på DN.se om barnplastflaskor.

Jag är själv en stor naturmänniska och Hikar mycket och har alltid varit missnöjd med mina flaskalternativ. Nu har jag hittat en flaska som håller måttet med råge.

Vill bara informera om hemsidan som jag hittat; www.kleankanteen.se, de har rostfria dricksflaskor istället för plast- eller behandlade metallflaskor. Fria från gifter (Bisfenol-A) och kemikalier och håller i stort sett en evighet. Vi köpte två nappflaskor till våra två småbarn 3.5 år och 8 månader gamla, de vill inte veta av plastflaskor längre. Min fru och jag blev så imponerade av flaskorna så vi köpte ett par större till oss själva. Det kanske är något som ni vill kolla upp och blogga om. Vad jag har hitta så är Klean Kanteen ett miljöengagerat företag ifrån Kalifornien, USA och företaget i Sverige som har Skandinaven marknaden för Klean Kanteen är baserat i Västervik.

Älskar din sida, Blogga på..

Anonym sa...

Hej, här är några riktigt intressanta länkar om BPA i napp/barnflaskor och även vanliga dricksflaskor som de flesta använder då de vandrar i vår underbara natur. Kanada gick ut i mitten av förra veckan med att de har förbjudit import, tillverkning och försäljning av hårda plastflaskor (polykarbonatflaskor). Sedan, i fredags gick Nalgene själva ut med att de drar in ALLA sina polykarbonatflaskor ifrån marknaden, globalt och det skall vara klart inom två månader.

http://www.msnbc.msn.com/id/24200546
http://www.msnbc.msn.com/id/24200402
http://www.msnbc.msn.com/id/21134540/vp/24023514#24023514

Kanske detta är något att blogga vidare om. Tycker att Svenska folket borde få lite mer kunskap om denna starkt kontroversiella debatt.

Anonym sa...

Hej Harald

Beträffande ftalatriskerna: Du är framme och petar lite grann på ytan av dyngstacken. En bra början men du borde ha passerat nybörjarstadiet för länge sedan!!!

Du borde sedan länge veta tillräckligt om riskerna för att ta bladet från munnen och ärligt tala om för folk att FTALATHALTIGA PLASTFLASKOR ÄR HÄLSOFARLIGA OCH BORDE TOTALFÖRBJUDAS TILLS MOTSATSEN HAR BEVISATS!!!

Du är definitivt inte "intellektuellt hederlig" när du lamt rekommenderar småbarnsföräldrar att "OM MÖJLIGT" undvika ftalathaltiga flaskor - när du vet att även små mängder ftalat gör att barnen riskerar att få allvarliga och bestående skador.
Du skriver "OM MÖJLIGT" fast du vet att det alls inte är svårt att få tag i ftalatfria barnmatsflaskor - de finns att köpa i både glas, rostfritt stål, och ftalatfri plast.
Långt starkare ställningstagande och långt skarpare omdömen ska till för att du ärligt ska kunna säga att du har gjort allt du har kunnat för att varna för de här dödliga gifterna!!!
LarsJohan
whatifwegiveall@yahoo.se

Harald Cederlund sa...

LarsJohan:

För det första: inlägget handlar inte om ftalater utan om bisfenol A. När det gäller ftalater så finns det (i likhet med fallet bisfenol A) misstankar om att de kan vara hormonstörande. Hormonstörande är dock knappast lika med "dödliga".

Det är också sedan några år tillbaka förbjudet att sälja leksaker eller produkter avsedda för små barn som innehåller vissa typer av ftalater.

För det andra: detta är en blogg - och jag har sedan jag skrev detta inlägg skrivit mer om bisfenol A - där jag har följt upp den senaste utvecklingen. Bl.a. har jag skrivit ett inlägg betitlat "Varför är det så svårt att enas om slutsatser angående bisfenol A?". Det hade du hittat om du klickat på etiketten "bisfenol A" i mitt arkiv.

För det tredje: några ord om intellektuell hederlighet. Det anser jag (bl.a.) handlar om att öppet redovisa den kunskap och de kunskapsluckor som finns samt att i möjligaste mån låta sina läsare själva forma sina åsikter - det har jag försökt göra här. Jag redovisar också min egen: att man bör undvika att exponera spädbarn för bisfenol A; att försiktighetsprincipen bör gälla.

Du vill förbjuda när du läser texten - andra rycker på axlarna - så fungerar det här i världen.

Och kunskapsläget när det gäller bisfenol A ju heller knappast glasklart - absolute inte en tillräckligt stabil grund att stå på för att jag ska anse att vågskålen definitivt bör tippa över åt endera hållet. Hade jag ansett att bevisläget hade varit ett annat så hade jag uttryckt mig annorlunda.

Och om du känner till något mer än jag gör om hur farligt bisfenol A är så vore det intellektuellt hederligt av dig att redovisa dina källor!