19 februari 2008

Och Q10-värdet sattes till...

...2,58! Och vad var det nu för ett Q10-värde det handlade om? - Jo, den faktor som används om man vill extrapolera nedbrytningshastigheter för bekämpningsmedel till andra klimatiska förhållanden än där de ursprungligen uppmättes. Värdet används särskilt när man modellerar bekämpningsmedels rörlighet inför det att de eventuellt ska godkännas för användning i Europa. Ju högre Q10-värde desto större är skillnaden i nedbrytningshastighet mellan olika temperaturer.

Jag har tidigare rapporterat om att värdet nyligen reviderades av EFSA:s PPR-panel till 2,8 från det tidigare värdet 2,2. Bekämpningsmedelstillverkarna hade dock invändningar och genomförde en egen studie där de kom fram till att det gamla värdet borde behållas. Detta föranledde EFSA att uppdra åt PPR-panelen att tugga igenom det hela en vända till. Det har de nu gjort- och uppenbarligen valde de att kompromissa... det nya rekommenderade Q10-värdet är 2,58.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: