22 februari 2007

"Der Mensch ist was er isst"

...hävdade redan Feuerbach. Och jag måtte ha satt i mig alltför mycket lättuggad föda i mina dar - jag har i alla fall märkligt svårt för att diskutera de något mer svårtuggade kunskapsteoretiska tankeströmningarnas betydelse för min dagliga forskargärning. Feuerbachs genetiska materialism är ju t.ex. något som man skulle kunna tänkas sympatisera med som naturvetare - men vad har mitt eventuella omfattande av dylika vänsterhegelianska ideal för praktisk betydelse i min synnerligen tillämpade forskning? - Det frågar jag mig - och svara mig måste jag nog göra om jag ska få färdigt min uppsats...

Har för övrigt beslutat mig för att placera den här bloggen på kartan.

Inga kommentarer: