27 september 2007

Är Eco reko?

Kan inte låta bli att kort kommentera att OKQ8 börjar sälja en diesel med 20% inblandning av biodiesel - producerad från palmolja och slaktavfall. Detta ska leda till en 12 % reduktion av koldioxidutsläppen - hur de kommer fram till denna siffra framgår inte.

Miljöorganisationerna är dock kritiska - och detta är ju knappast konstigt. Faktum är att forskning visar att dagens produktion av palmolja inte alls är koldioxidneutral utan ofta har en negativ påverkan på klimatet. Produktionen av varje kg palmolja leder till utsläpp av 2,8-19,7 kg koldioxidekvivalenter - jämför det med förbränningen av en liter diesel som ger ett utsläpp på ca 2,5 kg koldioxid (dvs ca 3 kg CO2/kg).

En utökad efterfrågan på palmolja för biodiesel leder också ofrånkomligen till att efterfrågan på land ökar, att skogskövlingen tilltar och att livsmedelspriserna stiger. Läs mer hos Naturskyddsföreningen och hos Grain. Att köpa certifierad palmolja är heller knappast någon lösning - man bidrar hursomhelst till att öka efterfrågan - och så länge det finns andra aktörer med ett rymligare samvete...

Andra bloggar om:
, , , , , ,

6 kommentarer:

jonny melander sa...

jag tror att bästa grödan att göra biodiesel på är Industri hampa som har snabb besprutningsfri tillväxt(har med framgång gödslats med avloppsslam på gotland) och inte bara ger olja ur frö o växt utan oxå cellulosa till papper och växt fiber till textil grov som fin ex t-shirts(bomullsind står för 25% av all besprutning)canvas:cannabis(latin)
första forden gick på hampaolja och första dieselmotorn1876(av Rudolf Diesel)gick på jordnötsolja:)

jonny melander sa...

btw glömde problemet PALMOLJA som länge varit kännt att producenterna skövlar regnskog för ;som dödar skog inuiter och djur.Där mestadels av prod står på livsmedels industrins beställnings lista uppfattas av många livsmedelsverk runt om i världen ex danmark som hälsovådligt pga transfetter och förbjuds! men inte i sverige? ;( och eko är alltid reko(om bara det är det)

peppelorum sa...

Nu bor inuiter på Grönland och trakterna där omkring, men annars rätt.

Harald Cederlund sa...

Jonny: Måste bekänna att jag "stal" titeln på bloggposten från Formas informationsskrift om ekologiskt lantbruk Är eko reko?. I det här fallet tycks det ju dock vara ganska tveksamt om eco verkligen går att jämställa med eko.

jonny melander sa...

Jo! bara för att nån ropar ordet eko ekologiskt eller bio osv så är det inte bra teknik ,men är den ekologisk (i balans och harmoni med moder jord på riktigt så är det garanterat bra!

och poppelrum:jag trodde grönland smält och att dom hade flyttat(hahaha) men det var väl ett år förtidigt av mig?
piz!:)

jonny melander sa...

trist att ingen verkar vilja bry sig om vårt "lilla" problem här.kom och köp skygglappar kom och köp!!!