02 april 2008

Växthusskeptiker titta hit!

Här är en liten film för er (men också för andra intresserade såklart) - lägg nu en timme på denna intressanta föreläsning!

Det hela är en föreläsning med Naomi Oreskes, professor i historia vid University of California. I första delen går hon igenom vetenskapshistorien - hur forskningen kring människans påverkan på klimatet har utvecklats, när och hur vi först förstod att utsläpp av växthusgaser kunde vara ett stort problem samt hur och varför IPCC (långt efter det) bildades. Och det kan ju vara nyttigt att känna till även för en vanlig forskare som mig - det är en intressant översikt.

I den andra delen spårar hon växthusskeptikernas ursprung - när skeptiker först började göra sig hörda, vilka det ursprungligen var som var skeptiska, samt var de skeptiska argumenten har sin (ursprungliga) ideologiska hemvist - även detta är mycket belysande - och kan ju vara nyttigt att känna till även för växthusskeptiker.Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

6 kommentarer:

Aleph sa...

Jag är mest intresserad av varför växthusförespråkarna är så fixerade vid de närmast non existenta växthusskeptikerna - för några år sedan kunde de ges visst utrymme i medierna, men numera ser man knappt skymten av dem. Ifall man nu inte är växthusförespråkare, vill säga. arför denna rädsla?

Harald Cederlund sa...

Jag vet inte om forskarna inom området är fixerade vid växthusskeptiker (jag är själv ingen klimatforskare) - men om de nu är det så är det förmodligen på grund av att det upplevs som mycket frustrerande att folk som är väldigt dåligt insatta i ämnet ständigt ifrågasätter dem. Att kritisera medier som framför de värsta skräckscenariorna på klimatområdet är ju en sak - förutsatt att man bemödar sig om att sätta sig in i ämnet någorlunda och framför relevant kritik - men det är ju inte detta det handlar om. Snarare är det ju frågan om en salig blandning av reaktionärer och konspirationsteoretiker som ständigt återupprepar variationer och blandningar av samma sedan länge motbevisade myter - det är fluktuationer i solens aktivitet som helt styr klimatet, jordens temperatur ökar inte, jordens temperatur ökar inte om man tittar på sattelitmätningar, jordens temperatur ökar men det är bara naturligt och dessutom bra - IPCC är en ondskefull organisation som förtrycker oliktänkande - dravel, dravel, dravel...

Om man ska tro filmen så är ju en rädsla för sådant beteende ganska motiverad - skeptikerna har ju redan lyckats fördröja konkreta åtgärder på området i ganska många år. Och även om dessa inte får så mycket mediautrymme i form av artiklar i den tryckta pressen skrivna av seriösa vetenskapsjournalister så tycks det åtminstone mig som om var och varannan blogg drivs av växthusskeptiker numer... och bloggosfären är ju en del av det nya medielandskapet.

Klas sa...

Varför drar dom upp tobaksindustrin och dessa beskyllningar - visst det minskar förtroendet - men om klimatforkningen är solid så bör den väl kunna såt på egna fakta ?

Detta har jag ett problem med:
Framförallt media driver att det är ett "koncensus" - "vi vet vad som håller på att hända" osv

Men är forskningen nedlagd nu?
Varför följer inte den verkliga världen kurvorna ?
Osv ?

Varför kan inte fakta stå mot fakta ?

Från båda sidor hörs mycket beskyllningar och alla griper eftera alla halmstrån - men vetenskapen verkar ha hamnat i skymundan ?

Vågar man inte söäga att "vi tror" , "vi behöver forska lite mer" osv av rädsla för att inbget alls skall göras ?

/K

Harald Cederlund sa...

Forskningen står nog på egna ben. Debatten däremot tenderar ibland att spåra ur - från båda håll - det kan jag hålla med om.

Jag tycker också att medias fokus på konsensus är något olyckligt - inte minst eftersom det ger skeptikerna en möjlighet att peka på de få kritiska röster som faktiskt finns (och kritiska röster finns det ju alltid inom vetenskapen) och hävda att det media presenterar är en vrångbild. Då spelar det ingen roll att de kritiska rösterna i själva verket sällan kommer från forskare som håller på med klimatfrågor och i de fall de gör det knappast handlar om de klarast lysande stjärnorna på den vetenskapliga natthimlen (vad nu det är för bildspråk egentligen...).

När det gäller siffrorna så talar de ju redan för sig själva - det är ju dessa forskningen "dealar" med. Forskningen har ju inte heller avstannat - den pågår ju för fullt. Men forskning handlar ju om att bygga vidare på det vetande vi redan har, de forskningsresultat som redan har uppnåtts - varje ny klimatforskare går ju inte ut och mäter temperaturen och undrar lite yrvaket om det inte möjligtvis är så att klimatet förändras?

Vetenskap handlar ju inte om att "tro" det handlar om att bedöma vad som är sannolikt utifrån den kunskap vi har och om att förvärva ny kunskap. Det är detta man håller på med - ingen forskare skulle väl heller hävda att vi inte behöver "forska mer" - men att vi behöver forska mer motsäger ju inte att vi inte redan vet en hel del.

Det finns ju redan ett enormt datamaterial att ta av - och detta ignorerar ju i stort sett skeptikerna. Istället för att (misstänker jag) ens läsa IPCC:s rapporter, eller den vetenskapliga litteraturen på området så ägnar man sig åt smutskastning av den etablerade vetenskapen. Man förvränger kurvor, man ägnar sig åt "cherry-picking" dvs. man väljer ut data och citerar bara artiklar som stämmer överens med ens egen uppfattning och ignorerar alla de som motbevisar ens hypotes.

Ett gott exempel på detta beteende hittade man ju i en artikel som Bengt Axmacher rapporterade om häromdan - missa inte att följa upp länkarna som handlar om artikeln och tidskriften den är publicerad i som jag anger i mina kommentarer!

S. Andersson sa...

Intressant med en hyggligt nyanserad blogg i detta ämne. Grattis!

Jag tillhör de som i vissa sammanhang kallas "klimatförnekare". Det började med att jag inte kunde begripa hur det var möjligt för jordens alla forskare att vara eniga kring ett så komplicerat ämne som klimatet. Därefter ställde jag mig två frågor:

1. Stiger temperaturen verkligen?
2. Är det människans fel?

Vad gäller den första frågan så verkar det ju som om temperaturen faktiskt har stigit en aning under en rätt lång tid, sedan 1700-talet. Däremot förefaller den ha sjunkit sedan 1998. De senaste rapporterna som jag tagit del av, och som verkar komma från respektabla insitut, talar om rekordmycket is på Antarktis och extrem istillväxt i Arktis denna vinter t ex. En detaljerad långsiktig trendanalys pekar t o m på att vi är på väg in i en period med betydligt LÄGRE temperaturer, vilket faktiskt skulle kunna vara en värre katastrof en lite uppvärmning!

Den andra frågan är naturligtvis extremt knepig, men det som fick mig att backa två steg och verkligen ifrågasätta gängse sanningar var det faktum att alla historiska data verkar peka på att orsakssambandet mellan CO2 och temperatur är omvänt. Högre temperaturer medför högre CO2-halter i atmosfären, inte omvänt.

Däremot finns det en närmast otäckt exakt korrelation mellan solaktivitet och temperatur. För mig verkar detta vara huvudspåret f n.

Till slut, det som verkligen har avgjort saken för mig är hur man blir behandlad för att man hyser dessa åsikter. Det vanliga är att man blir svartmålad och smutskastad, anklagad för att vara "höger" och, som sagt "klimatförnekare". I en verkligt öppen vetenskaplig dialog finns det ingen anledning att handskas med andra åsikter på det sättet och jag fick en känsla av att IPCC och hela "klimatmytgänget" (där fick ni, ha-ha) hade övergått till att bli en sekt.

Jag diskuterade saken med en god vän som är väldigt engagerad i klimatdebatten och hon blev arg på mig för att jag inte höll med och accepterade den korrekta linjen. Jag frågade då om hon inte hoppades att jag hade rätt, för visst vore det väl bättre om vi inte var på väg mot en klimatkatastrof. Vad tror ni svaret var?

Harald Cederlund sa...

s.andersson:
När det gäller fråga ett så skulle jag nog snarare tolka det faktum att de senaste åren har varit något kallare än 1998 som att 1998 var ett ovanligt varmt år och inte som att uppvärmningstrenden har avstannat. Om man studerar temperaturens utveckling under 1900-talet så ser man att den hela tiden har fluktuerat kring den övergripande trenden – precis som man skulle förvänta sig – de senaste åren är inget undantag och tycks ju inte avvika nämnvärt från den uppåtgående trenden. Kolla t.ex. kurvan över jordens medeltemperatur på Wikipedia.

När det gäller historiska data så är det riktigt att sambandet mellan temperatur och koldioxid är omvänt – detta är heller inte konstigt. Koldioxid i atmosfären står ju i jämvikt med koldioxid löst i vatten och mark – och en temperaturhöjning driver därför upp koldioxid i atmosfären. Detta motsäger inte att a) koldioxid från förbränning av fossila kolväten också bidrar till att öka halten koldioxid i atmosfären (och mängden CO2 löst i havet) eller b) att koldioxid är en växthusgas som bidrar till att värma upp klimatet.

När det gäller solens påverkan så är det riktigt att den sannolikt både har påverkat och att den påverkar klimatet. Detta finns det inga klimatforskare som förnekar – man är dock i stort eniga om att den antropogena påverkan på klimatet överskuggar solens effekt åtminstone sedan i mitten av förra seklet. Här kan jag bidra med några lästips:

Solanki S. K. & Krivova N. A. 2003. Can solar variability explain global warming since 1970? Journal of Geophysical Research 108: 1200

Meehl, G.A., et al., 2003. Solar and Greenhouse Gas Forcing and Climate Response in the Twentieth Century. Journal of Climate 16: 426-446

Lockwood M & Fröhlich C. 2007. Recent oppositely directed trends in solar climate forcings and the global mean surface air temperature. Proceedings of the Royal Society A. doi:10.1098/rspa.2007.1880

Lockwood M & Fröhlich C. 2008. Recent oppositely directed trends in solar climate forcings and the global mean surface air temperature. II. Different reconstructions of the total solar irradiance variation and dependence on response time scale. Proceedings of the Royal Society A 464: 1367-1385.

Lockwood M. 2008. Recent oppositely directed trends in solar climate forcings and the global mean surface air temperature. III. Analysis of contributions to global mean air surface temperature rise. Proceedings of the Royal Society A 464: 1387-1404

Men du har nog rätt i att en del av klimatförnekarnas framgångar är en fråga om ”framing” – om man idiotförklarar folk istället för att resonera med dem så vinner man aldrig över någon till sin sida i en debatt. Tyvärr så sker en hel del av bemötandet av skeptikerna på just det sättet.