22 augusti 2007

Socker mer beroendeframkallande än kokain

De svenska medierna rapporterar för dagen om att sockersuget är ärftligt betingat vilket ju knappast kommer som någon stor överraskning för en biologiskt skolad person. Studien som de refererar till - eller snarare (som vanligt) inte refererar till är den här:

Keskitalo K et al. 2007. Sweet tast preferences are partly genetically determined: identification of a trait locus on chromosome 16. American Journal of Clinical Nutrition 86: 55-63.

146 personer fick ge smakbetyg på olika sukroslösningar och svara på frågor om sin konsumtion av sötsaker. Både variationen i smakbetygen och den angivna sötsakskonsumtionen kunde till viss del förklaras med ärftliga faktorer. Forskargruppen kunde också koppla sockerpreferenserna till ett visst lokus på kromosom 16 (dvs de har identifierat ett visst område av kromosom 16 - inte egentligen en gen).

Flera tidningar skriver att skillnaderna i upp till 66% av fallen berodde på ärftliga faktorer - siffran 66% är dock såvitt jag begriper relaterad till smakperceptionen av 6-n-propylthiouracil (PROP) - ett ämne kopplat till acceptansen av bitter smak som också ingick i testet som referens - och anger att de skillnader som fanns till 66% kunde förklaras av ärftliga faktorer vilket ju är en viss skillnad.

De ärftliga faktorernas förklaringsgrad var lägre för variationen i smakbetyg för sukroslösningar (40%) och för angiven sötsakskonsumtion (50%).

En studie som medierna uppenbarligen har missat - men som ju har stor bäring på det där med sockerpreferenser är:

Lenoir M et al. 2007. Intense sweetness surpasses cocaine reward. PLoS ONE 2(8): e698.

Forskarna bakom den studien försökte kvantifiera exakt hur stark det där omtalade sötsuget egentligen är - och fann att suget efter socker är mycket starkare än kokainsuget - åtminstone hos råttorna som ingick i försöket.

Råttorna fick själva välja mellan vatten sötat med sackarin och intravenöst kokain och valde i 94% av fallen sockerlösningen - samma resultat uppnåddes om sackarin utbyttes mot sukros och till och med råttor som först hade gjorts kokainberoende kunde fås att föredra sockret!

Det finns vissa frågetecken angående om de här resultaten är överförbara även till människor - men att sockersuget är mycket starkt även hos oss kan nog många spontant instämma i.

Den fetma som vi i den rika delen av världen tycks drabbas av för närvarande har många förklaringar: gener, virus, kemikalier etc. - men frågan är om inte huvudanledningen ändå är att vi alla är sockerjunkies med alldeles för mycket raffinerat socker att tillgå?

Andra bloggar om: , , , ,

3 kommentarer:

Malin Sandström sa...

Socker har helt klart en stark effekt. Minns en studie - som jag dock inte kan hitta just nu, det finns för många liknande - där råttmödrar fick välja mellan att äta söt och fet chokladnäringsdryck (Chocolate Ensure, vilket de verkar gilla väldigt mycket) och spendera tid med sina ungar. Gissa vad som vann? Socker och fett.

Det är nog tur för mänskligheten - om vi nu kan jämföras med råttor - att raffinerat socker inte uppstod tidigare i världshistorien...

JoHo sa...

Wow... jag måste nog fundera lite över mina beroenden :)

Z sa...

Apropå
Snygg blogglayout och bakgrundsfärg (-: