27 augusti 2007

Utraderat fältförsök

Idag fick jag reda på att ett av mina fältförsök har utplånats.

Jag har tidigare rapporterat om utläggningen av vårt försök på Viskadalsbanan med syfte att testa ogräseffekterna hos några olika herbicider på banvallar. Idag fick jag reda på att banverket, eller en av banverket uppdragen entreprenör, har spårriktat hela försökssträckan - i princip har de kört med en maskin som riktar rälsen horisontellt och vertikalt varpå den trycker in material under sliprarna så att det hela stabiliseras. Därpå har de lagt på ett lager ny makadam och plogat till det hela så att det blir jämnt och snyggt - och kan jag tillägga: så att ogräsen täcks av sten så att alla bedömningar av ogräseffekter blir omöjliga.

Konstigt nog gör det mig inte särskilt upprörd - jag suckar bara lite uppgivet... det är sånt här man får räkna med när man arbetar med fältförsök på banvallar. Och i det här fallet så var spårriktningen säkert en välbehövlig åtgärd (särskilt som man betänker att vi ju faktiskt hittade ett rälsbrott när vi lade ut försöket). Under de år som jag har jobbat med forskning på banvallar, tidigare som doktorand, och nu som ansvarig forskare - har sånt här hänt flera gånger. Tidigare har det förutom spårriktningar och bortplogade grundvattenrör bl.a. handlat om att hela vår försöksyta (inklusiva kontrollrutorna så klart!) blivit besprutad med Roundup Bio strax efter det att vi lagt ut våra försök. Men det kunde ju ha varit värre - Lennart som var ansvarig för den här verksamheten tidigare brukar berätta en historia om hur han en gång skulle visa upp försöksplatsen för ett par höjdare på dåvarande SJ - bara för att finna att banan hade lagts ned och hela banvallen forslats undan!

Men man kan ju inte låta bli att förundras över banverket, denna fantastiska organisation, som med ena handen betalar för forskning om nya preparat och som med andra handen betalar för att förstöra samma försök...

Nåja, imorgon ska jag upp till Sundsvall, där banverket organiserar en visning av sitt ogräsbekämpningståg, för att tala om vår försöksverksamhet för press och för några miljöansvariga på kommunerna där uppe. Undrar vad jag ska säga egentligen...

Andra bloggar om: , , , ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Statliga byråkratier brukar inte vara effektiva. Varför så förvånad? Det finns nog mycket värre exempel. ;)

Malin Sandström sa...

Så utomordentligt fånigt.

Vid liknande tillfällen brukar jag försöka tänka på de som till skillnad från mig gör studier med försöksdjur (som måste matas och passas även under helger och lov - ibland födas upp från scratch - och som i allmänhet kräver en hel del pyssel innan de ger forskningsresultat). Då känns min lott lite enklare.

Men å andra sidan - det måste vara väldigt krångligt att ha experiment som man inte kan stänga in eller skydda.

Harald Cederlund sa...

Anonym: Jag är inte förvånad - bara lite uppgiven.

Ska tilläggas att det faktiskt inte var riktigt så illa som jag först trodde - det hade lagts på makadam ut till ca två meter från spårmitt. Därutanför fanns ett ca halvmeterbrett område där bedömning av ogräseffekten fortfarande var möjlig (om än avsevärt försvårad).