17 juni 2007

...och vidare...

Mohamed Omar och Johan Lundberg gör gemensam sak i gårdagens UNT och läxar upp "rökrutegängen" för att de inte vågar ta några risker. Och i (sön)dagens tidning hittar man en artikel där Bo Gustavsson ger dem eldunderstöd genom att kalla den litterära likriktningen i Sverige för Sovjetstatstotalitär, slå ett slag för pluralismen och framföra tesen att vi svenskar har en förvriden syn på demokrati som ett system för liktänkande.

Pluralism är väl egentligen vad alla debattörerna tycks förorda (möjligtvis då en pluralism där det egna synsättet är det huvudsakligen rådande och där de konkurrerade synsätten finns representerade som exotiska kryddor i soppan). Och frågan är om inte en av slutsatserna man kan dra av den pågående debatten är just att det svenska poetiska landskapet är betydligt mer pluralistiskt än vad man kanske har blivit förledd att tro de senaste åren.

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: