26 juni 2007

Nya bevis för altruism hos apor

En ny studie, publicerad online på PloS Biology, ger stöd för tanken att altruism/osjälviskhet är en medfödd egenskap. Forskarna studerade i några olika experiment chimpansers och småbarns beredvillighet att hjälpa för dem okända människor.

Experimentet gick till som så att försöksledaren låtsades tappa ett föremål och att de sedan signalerade att de ville ha hjälp med att plocka upp det genom att antingen titta på föremålet eller genom att sträcka sig efter det (utan att nå fram). De varierade också om de erbjöd sina försöksobjekt en belöning för besväret eller inte.

Det visade sig att aporna var lika benägna att hjälpa till som småbarnen var (även om småbarnen var lite snabbare) och att båda grupperna var lika benägna att hjälpa till om de erbjöds en belöning som om de inte erbjöds en belöning.

Detta är väl inte helt solklara bevis för "renodlad" altruism hos apor (jag kan tänka mig en del invändningar mot slutsatserna) men resultat stödjer ytterligare idén om att osjälviskt beteende hos människor tycks vara genetiskt betingat - något som jag diskuterade redan tidigare i år.

Källa:

Warneken F. et al. 2007. Spontaneous altruism by chimpanzees and young children. PLoS Biology 5(7): e184

(Missa inte att kolla in deras supporting information i form av videoupptagningar från försökssessionerna!)

Uppdatering 27/5:
DN tar också upp detta.
Kolla även Nature news.

Andra bloggar om: , , ,

3 kommentarer:

joanna sa...

jag vågar påstå att apor säkert kan vara mer osjälviska än somliga människor :P

unohansson sa...

Av dessa experiment kan man knappast dra några faktiska slutsatser om att det handlar om genuin altruism. Som människa kan man t.ex. helt klart känna sig stimulerad av att man på ett enkelt sätt lyckas lösa ett problem. Särskilt om man överträffar någon annan som försöker, och synbarligen inte lyckas. Det sannolika är kanske snarast tävlingsinstinkt som förstärker självförtroendet, istället för altruism

Danne Nordling sa...

I DN i söndags refererades dock undersökningar som visar att apor är mer egoistiska än människor. Se min kommentar på Skattepolitik och samhällsfilosofi 18/12-07.
/DNg