03 juli 2007

Altruism även hos råttor

Kan bara konstatera att en ny studie visar att även råttor kan agera osjälviskt. Åtminstone om de utifrån deras närmast föregående möten med andra råttor har gjort erfarenheten att råttor i allmänhet agerar osjälviskt.

Råttorna fick dra i en spak som gav en råtta i en angränsande bur en matbit. Detta testades med råttor som först själva hade utsatts några gånger för själviska och osjälviska råttor (råttor som hjälpt dem till maten genom att dra i spaken eller inte) när de befann sig i den omvända situationen. Råttor som först hade utsatts för osjälviska råttor var själva mer benägna att hjälpa andra.

Det hela kallas för generaliserad reciprok altruism - en slags "tit for tat"-strategi där råttorna hela tiden gör en bedömning utifrån sina närmaste erfarenheter - generöst betende hos andra råttor belönas och själviskt betende bestraffas (fast inte nödvändigtvis på individbasis - därav generaliserad - fast det borde kanske heta generaliserande?). Det hela är helt i linje med matematiskt modellerande av vad som borde vara den mest gynnsamma evolutionära strategin.

Rutte C, Taborsky M (2007) Generalized Reciprocity in Rats. PLoS Biol 5(7): e196

Läs också: Nature News

vetenskap, forskning, biologi, altruism

2 kommentarer:

furiku sa...

Kul!

Mina tamråttor har aldrig utsatts för något liknande, men egentligen är ju all putsning osv de ger varandra ett liknande beteende. Jag skulle gissa att om man studerade en råttflock så skulle man förmodligen kunna se att råttor är mer benägna att hjälpa till att putsa de individer som återgäldar den goda gärningen. Likt det klassiska exemplet med vampyrfladdermössen.

Harald Cederlund sa...

Själv kände jag inte till det klassiska exemplet med vampyrfladdermössen - men jag hittade det nu när jag googlade...