25 juli 2007

Livets gränser

Helt kort bara kan jag tipsa om att en kommitté med uppdrag av National Academy of Sciences har utgivit en ny rapport (tillgänglig i sin helhet på nätet) betitlad: "The limits of organic life in planetary systems"

Deras definition av vad som krävs för att det ska kunna finnas liv lyder som följer:

Theory, data, and experiments suggest that life requires (in decreasing order of certainty):
• A thermodynamic disequilibrium;
• An environment capable of maintaining covalent bonds, especially between carbon, hydrogen, and other
atoms;
• A liquid environment; and
• A molecular system that can support Darwinian evolution.

De påpekar också att det är lätt att bli hemmablind och uppmanar till ett vidgat synsätt på på i vilka typer av miljöer som liv kan finnas och hur liv potentiellt kan se ut. Liv behöver inte nödvändigtvis vara baserat på DNA eller RNA - kanske inte ens kolbaserat menar de. Vatten är inte heller ett absolut krav.

Läs också Carl Zimmers rapport om det hela i New York Times.

Andra bloggar om: , , ,

7 kommentarer:

Malin Sandström sa...

Verkar finnas mycket intressant i den där rapporten. Och jag gillar iden med en lista i "decreasing order of certainty".

Fast nog skulle jag snarare översätta deras suggest that life requires med "vad som verkar behövas för att det ska kunna finnas liv", snarare än "vad som krävs ..." med tanke på vad de skriver i övrigt.

Aleph sa...

Kisel brukar ju nämnas som ett alternativ till kol, men anses vara osannolikt eftersom det inte har förmågan att skapa tillräckligt komplicerade molekyler.

Men på sistone läste jag om en teori av Graham Cairns-Smith som kopplar samman kol och kisel som livets upphov. Såvitt jag förstår skulle aminosyror ha interagerat med kiselstrukturer och därmed ha fått hjälp att "knyta samman" tillräckligt komplicerade proteiner för att enkelt liv skulle kunna bli möjligt. Alltså först en evolution av kiselkristaller, som sedan evolverade vidare till proteiner och liv.

Vet inte hur mycket stöd teorin har, men låter intressant...

Harald Cederlund sa...

Jag hade iaf. inte hört talas om den där teorin - så jag tror inte den har något stort stöd.

Och rent spontant tycker jag det låter lite udda med evolution av lermineral och gravitationsselektion (och jag har faktiskt läst 5-poäng lermineralogi på D-nivå så jag har ju ett hum om hur de brukar vara uppbyggda).

Men jag måste nog läsa lite mer om Graham Cairns-Smiths teori innan jag avfärdar en dom.

Aleph sa...

En nyligen gjord upptäckt angående möjligheten för oorganiskt liv: From plasma crystals and helical structures towards inorganic living matter. New Journal of Physics 9, 263

Popvetenskaplig version här

Harald Cederlund sa...

Mycket intressant - men ännu något teoretiskt tycks det mig.

Jag hittade f.ö. det här häromdagen - en forskargrupp som tror att lerpartiklar och organiska molekyler kan samverka i kometer för att bilda liv.

Aleph sa...

Det står: "One theory for the origins of life proposes that clay particles acted as a catalyst, converting simple organic molecules into more complex structures."

Det här låter ju egentligen exakt som Graham Cairns-Smiths teori, om man nu med katalysatorn i leran menar silikater.

Harald Cederlund sa...

Mjo, precis - det var ju det jag menade... - finns alltså uppenbarligen en del forskare som håller på den teorin - eller åtminstone någonting som liknar den...