11 mars 2007

An inconvenient truth

Hade brorsan här på snabbvisit här i helgen. Han lekte som synes (och som vanligt) med sin Canon EOS 5D men hann också med att ge mig ett ex. av Al Gores bok ”An inconvenient truth” – kanhända tyckte han att jag borde bli mer övertygad om klimatfrågans viktighet? Här kommer en liten recension av boken:

En bild säger mer än tusen ord sägs det och det tycks Gore ha tagit fasta på vid utformningen av sin bok. Insprängt mellan alla bilder hittar jag lite mer detaljerade sektioner som dock visar sig handla främst om Al Gore, hans familj och hans miljöengagemang. – Pedagogiskt är det (även den mest obildade kan förstå budskapet i Gores bok) – men personligen hade jag nog föredragit lite mer av siffror, statistik, källhänvisningar och torr diskussion av mänsklig klimatpåverkan och klimatsystemens komplexitet.

Visst, Gore har rätt: utsläpp av koldioxid kommer att leda till ett varmare klimat, smältande isar, högre havsytenivå, sannolikt till lokalt ökad nederbörd och mer torka och eventuellt också fler stormar med högre intensitet.

Men varför måste han överdriva CO2-utsläppens effekter och implicera att saker och ting beror på CO2-utsläpp som inte nödvändigtvis gör det? Gore hade vunnit mycket på att nyansera sitt resonemang.

Han visar t.ex. på inte mindre än sex uppslag bilder av vad som skulle inträffa i några olika hörn av världen om havsnivån steg med 20 feet (dvs. 6m). – Vilket kan jämföras med IPCC:s mer modesta fjärde klimatrapport (pdf) där havnivåhöjningen de kommande hundra åren förutspås bli endast mellan 18-59 cm för de olika klimatscenarierna (dvs. i "summary for policymakers"; själva rapporten släpps i april i år). Den av IPCC förutspådda höjningen kan väl få tillräckligt allvarliga konsekvenser – varför överdriva 10-faldigt?

Han visar bilder på algblomning i Östersjön – som visst, det håller jag med om, förvärras av varma somrar – men som väl ändå främst förorsakas av övergödning?

Bilder på ökenspridning och uttorkandet av Chad-sjön – och återigen: visst, dessa fenomen beror säkert delvis på klimatförändingar – men beror de inte också till stor del på för intensiv markanvändning och på för stor användning av vatten för konstbevattning?

Han visar en exponentiellt stigande kurva över utdöende av arter – och jag frågar mig, hur många utdöenden man egentligen kan förmoda kommer orsakas av klimatförändringar jämfört med mer direkt mänsklig påverkan som t.ex. skogsskövling och annan förstöring och fragmentering av habitat, överfiske, utsläpp av giftiga ämnen – och helt enkelt mänsklig utbredning och undanträngning av andra arter? – Personligen tror jag att det är en liten andel i jämförelse – läs mer om artutdöenden och vad som förorsakar dem här (pdf). (Ska tilläggas att denna min förmodan bekräftas av en studie publicerad i Science men motsägs av en publicerad i Nature – döm själva.)

Gore – tar dock upp en viktig aspekt av utsläppen av CO2 som ofta förbises och det är den havsförsurning som utsläppen resulterar i. En sänkning av världshavens pH-värde skulle kunna få allvarliga konsekvenser för korallrev och andra organismer som använder calciumcarbonater i uppbyggnaden av sina skal. Detta skulle potentiellt kunna leda till massutdöenden. En utförlig och bra rapport om havsförsurning till följd av koldioxidutsläpp och dess konsekvenser från Royal Society of Science kan hittas här.

Men sammanfattningsvis kan jag alltså inte rekommendera ”An inconvenient truth”. Mänskligt förorsakad global uppvärmning är en viktig fråga, det håller jag med om, men är det den enda viktiga frågan på agendan? – Vissa (som Al Gore) tycks anse det – jag tror att det krävs betydligt mer än att bara minska våra utsläpp av koldioxid för att rädda den här globen undan mänsklig förstörelse – och framför allt anser jag att den här globen förtjänar en mer nyanserad debatt än den Al Gore bjuder på.


Andra bloggar om: , , , , ,

5 kommentarer:

Petter sa...

IPCC rapporten är mycket trovärdig på det viset att risken att de överdriver är liten. Kritiken mot IPCC är att det finns ett krav på konsensus vilket resulterar i att den som håller med om minst får mest påverkan.

De senaste rapporterna från NASA tyder på en ökning av havsytan med 6 meter på 500 år, det är illa, men samtidigt är en höjning med 6 dm redan det en katastrof även om Sverige njuter av landhöjningen.

Gore använder sig av effekthöjande metoder helt klart, men till hans försvar får man nog säga att han åtminstone presenterar en ärligare bild en den som förs fram på seminarium på Svenskt Näringsliv anordnade av Captus.

Harald Cederlund sa...

- Ja, Svenskt Näringsliv skulle jag då rakt inte lyssna på när det gäller den här frågan (och med viss tveksamhet även när det gäller andra frågor).

Tyvärr så förekommer det alltför mycket av både överdrifter, underdrifter och rena rama lögner när det gäller växthusfrågan - och få debattörer bemödar sig om att försöka substansiera det de säger med lite faktiska data.

Ragnar sa...

Jag måste ändå säga att jag tycker att du kanske rescenserar boken ur en något felaktig synvinkel.

Visserligen håller jag helt och hållet med dig om att det är onödigt att överdriva - eller rent av farligt - det kan ju ge folk som har egenintresse av att vi inte gör något åt vår miljöpåverkan en möjlighet att skjuta ner detta som icke trovärdigt. Samtidigt tycker jag gott att de som faktiskt arbetar för att vi ska ändra beteende kan få hjälp med lite välpaketerad infotainment with a purpose. För det är ju faktiskt vad det är - det är inte en faktabok utan en opinionsbildare.

Ser man det då så spelar det mindre roll tycker jag om han passar på att ta upp även andra saker som kanske beror mer på andra saker än CO2-utsläpp, såsom ökenspridning och dylikt i samma bok. Tvärtom tycker jag att det är bra - alla dessa saker pekar på att vi inte har ett hållbart samhälle, eller hur? Det är ju egentligen det han vill få fram, eller?

Med reservation för att jag är ute och cyklar naturligtvis..

rasmussenanders sa...

När jag först såg Gore's film fann jag den mycket övertygande. Dock har jag på senare tid fått uppfattningen av att det är en mycket förvrängd bild som Gore ger. Se på diagremmet på länken här till exempel. Vilken faktor predicerar bäst temperaturökningen?

http://www.kowabunga.org/images/pictures/misc/sunspot.gif

Tydligen ska det också finnas en graf där man ser att över de senaste miljontals åren så har CO2 ökningen laggat efter temperatur ökningen, altså först temparatur ökning och sedan CO2 ökning. Om det stämmer förändras allt...

http://www.realclimate.org/index.php?p=13

Harald Cederlund sa...

Plotten på Kowabunga härstammar från:

Friis-Christensen, E. & Lassen K. 1991, Length of the solar cycle: an indicator of solar activity closely associated with climate. Science 254: 698-700

som var den första artikeln som föreslog en koppling mellan solaktiviteten och klimatet. Sambandet är mycket snyggt - det håller jag med om (även om ju solaktivitetskurvan plottas som ett löpande 11-årsmedelvärde vilket får det att se bättre ut). Problemet är bara att kurvan slutar vid ungefär 1980 - efter det avviker solaktivitet och temperatur ganska markant.

Fluktuationer i solaktiviteten har sannolikt varit en av de huvudsakliga drivkrafterna för klimatförändringar i historisk tid och har potentiellt spelat en signifikant roll fram till ungefär mitten av förra seklet. I den senare halvan överskuggas dock soleffekterna av växthusgasernas bidrag. Detta konstaterades i en studie som du kan läsa om i dagens DN. Flera andra studier har också försökt uppskatta hur stort bidrag fluktuationer i solaktivitet kan ha (oberoende av mekanism) och kommit fram till ungefär samma slutsatser. T.ex.:

Solanki S. K. & Krivova N. A. 2003. Can solar variability explain global warming since 1970? Journal of Geophysical Research 108: 1200

och

Meehl, G.A., et al., 2003. Solar and Greenhouse Gas Forcing and Climate Response in the Twentieth Century. Journal of Climate 16: 426-446

I värden från iskärnor är det riktigt att koldioxidvärdena följer temperaturändringarna och inte tvärtom. Nu implicerar visserligen Gore att de gör det (suck...) men i praktiken förändrar det ingenting.

Koldioxid står i jämvikt med vatten och mark och en varmare temperatur driver upp mer koldioxid i atmosfären. Det betyder inte att koldioxid i atmosfären inte också påverkar klimatet. Bloggposten du länkar till diskuterar ju feed-backmekanismer - en förstärkningseffekt av CO2.

Idag har vi åsidosatt denna naturliga jämvikt genom att släppa ut massor av koldioxid i atmosfären. Växthusgaserna har gått från att vara främst temperaturdrivna till att vara främst temperaturdrivande.