30 oktober 2008

Gott och blandat

Här kommer lite kortkorta kommentarer och lästips:

Om klimatförändring och ökenutbredning
Torill Kornfeldt fördjupade sig i sambanden dem emellan i DN häromdagen. Det var en läsvärd artikel som kändes som en logisk fortsättning på min egen post "Vad skriver egentligen IPCC om ökenspridningen?" från häromveckan. Läs den om ni är intresserade av saken!

Om tillväxtmanin
Ni har väl inte missat artikeln med Johan Rockström i SvD? Hans rekommendationer är helt i min smak: Sätt miljöfrågorna före den ekonomiska tillväxten! Sluta mäta tillväxt mha BNP-måttet! Övergå till alternativa energikällor! Lösningen måste vara global! Av intresse kan vara posterna i min artikelserie "På väg mot hållbar utveckling?" som finns länkade i högermarginalen. Bl.a. så diskuterar jag där i två poster några av de mått man skulle kunna använda sig av för att bedöma hållbarheten i vår utveckling.

Sorgligt nog har jag fortfarande inte förmått avsluta serien riktigt än - symptomatiskt är att den posten som saknas är den där jag tänkte föreslå/diskutera lite konstruktiva lösningar på problemen. Det är lätt att gnälla - men betydligt svårare att vara konstruktiv...

Ett annat lästips kan vara New Scientists nummer från tidigare i oktober (som jag dock fortfarande inte läst själv) på temat "The Folly of Growth"

Om social uthållighet
När jag diskuterar uthållighet här på bloggen så brukar jag främst fokusera på ekologisk och/eller möjligtvis ekonomisk uthållighet - jag är dock medveten om att en sann hållbar utveckling naturligtvis också är beroende av en hållbar social utveckling. En som har fokuserat på det i sin forskning är Helena Nordström Källström som i sin avhandling "Mellan trivsel och ensamhet : om sociala villkor i lantbruket" har studerat lantbrukares sociala villkor. Ett pressmeddelande som summerar några av slutsatserna hittar den late här: "Inget uthålligt lantbruk utan bönder som trivs"

Det kan ju vara värt att någon gång reflektera över det faktum att lantbrukare också är människor när man diskuterar jordbrukets miljöpåverkan!

Flashig 3D-animation av BioCentrum
På tal om tillväxtmani så har det säkert inte undgått bloggens läsare att det numer står "koordinator för BioCentrum" på min blogger-profil. Jag får säkert anledning att återkomma till vad det innebär i framtida bloggposter.

SLU har numer även beslutat att detta centrum ska byggas. Notera jämförelsen med forskningsladugården i pressmeddelandet! Beslut om lokaler till 300 forskare och 150 studenter och till 300 mjölkkor och 150 suggor i ett svep - det känns bra att man är verksam på SLU :) Man kan notera att forskarna får halva ytan till dubbla priset. Vi får hoppas att man inte i SLU:s pågående självutvärdering "Kvalitet och Nytta" (med den oroväckande förkortningen KoN) kommer fram till att kossorna är lönsammare... - (Fast det torde ju alltjämt finnas att behov av ko-ordinatorer.)

Hursomhelst, till saken - kossorna har ju iaf. inte (mig veterligen) tillgång till en så här flashig 3D-animation över sitt nybygge:


På animationen syns även det nya Mark-Vatten-Miljö-Centrum som ska uppföras på Ultunas marker och även i fjärran djurfakultetens nya hus - mer om Campusutvecklingen finner den intresserade här.

Ekologiska fotavtryck
Jag såg att världsnaturfonden hade kommit ut med en ny "Living Planet Report". Svenskarna ligger fortfarande på en konsumtionsnivå motsvarande ca 3 planeter (om alla levde på samma sätt som vi) vilket knappast kan betecknas som uthålligt - men vi hade visst halkat ned till 18:e plats på listan på grund av en metodförändring i hur fotavtrycket beräknas (läs även i Metro och kolla på SVT).

Man ska dock komma ihåg att ekologiska fotavtryck inte är ett optimalt mått på vår miljöpåverkan. Det är mycket pedagogiskt men det finns ett stort mått av osäkerhet och en del godtycklighet i hur man väljer att vikta olika faktorer - framförallt kanske i hur man väljer att omvandla koldioxidutsläpp till landyta - och det utgör ju en relativt stor del av fotavtrycket.

Sällsamheter
Och jag tänkte att jag skulle avsluta det här svepet med ett litet bloggtips: agronomen, växtpatologen, doktoranden, pipfilosofen m.fl. Mikael Hjort af Ornäs (även känd som "Plupp") har åter börjat publicera sig på sin blogg "I sällsamhetens tjänst". Han skriver både underfundigt och insiktsfullt om blandade ämnen. Den bloggen är väl värd att kolla in!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

9 kommentarer:

Rikard sa...

När jag läste en kurs i ekologi för tio år sedan så var fotavtrycket om alla levde som vi i Sverige tio ggr större än vad planeten klarade. Att ha gått från en faktor tio till en faktor tre på tio år känns väldigt betryggande. Snart kan vi sluta oroa oss för det ekologiska fotavtrycket.

Däremot skulle jag nog passa mig för att associera mig själv eller mina åsikter med Rockström, eller någon annan som använder sig av så ful och oärlig retorik som honom.
http://motpol.blogspot.com/2008/10/och-nu-lite-klimatalarmism.html

Mikael Hiort af Ornäs sa...

En får tacka för reklamen :)

Harald Cederlund sa...

Rikard: när det gäller det ekologiska fotavtrycket så finns det ju olika sätt att beräkna det på - mig veterligen har aldrig svenskarna ansetts ha ett fotavtryck som överstiger planetens bärkraft 10 ggr. Du kan titta på utvecklingen av det svenska fotavtrycket över tid på figur 1 i den här bloggposten.

Vilken ful och oärlig retorik är det specifikt som du menar att Rockström använder sig av? Det framgick inte riktigt av den länk du hänvisade till? (Jag förmodar att du menade att den posten var ett exempel på andra som använder ful och oärlig retorik?)

Rikard sa...

Mopol är naturligtvis inte helt balanserad den heller. =)

Jag drar tillbaka lite av kritiken. Det går faktiskt inte att utläsa av SVD-artikeln vad som är Rockströms åsikter och vad som är allmänna beskrivningar av läget, men att använda sig av uttrycket "förnekare" om meningsmotståndare är i mina ögon ett rent ad-hominem-argument. Med det begreppet så vill man associera skeptiker med förintelseförnekare, vilket ju faller på Goodwins lag dirket. Men det kan ju vara journalistens omskrivning. Som vanligt är mediarapporteringen lite luddig.

Harald Cederlund sa...

Rikard: jag tror att jag någon gång har använt mig av begreppet "förnekare" om dem som förnekar att människan påverkar klimatet - dock helt utan att dra några paralleller till förintelseförnekare.

Jag tycker att det är legitimt att diskutera i vilken grad klimatet kommer att påverkas av våra utsläpp och vilka konsekvenser dessa klimatförändringar kommer att få - men när man börjar ifrågasätta saker som att koldioxid är en växthusgas, att människan alls påverkar klimatet etc. - då har man gjort ett ordentligt avsteg från etablerad kunskap och förmår inte kritiskt granska sina egna argument - då är man snarare en "förnekare" än en "skeptiker" anser jag.

Att vara skeptisk är något som jag hyllar och som jag anser kännetecknar all vetenskap - jag anser mig själv vara en skeptiker. Jag gillar därför inte användningen av "klimatskeptiker" efter som det begreppet implicerar att de som faktiskt bedriver forskning inom området har ett okritiskt förhållningssätt.

Egentligen är inget av begreppen särskilt bra - mer passande vore kanske "klimathaverist" i analogi med "rättshaverist" - någon som påstridigt och på svaga grunder hävdar sin rätt mot konsensusperspektivet? Någon som missbrukar etablerad vetenskap?

Det är ju lika mycket ett ad hominem-argument - det medges - men det är ju också ganska träffsäkert :)

(Och hursomhelst bättre än Motpols nedsättande epitet "skäggmurvel"!)

Rikard sa...

Oavsett om du menar det så är det så det uppfattas, förnekare alltså. Det är också ett symptom på att man inte klarar av att skilja på sak och person.

Klimathaverist är nog ett ännu sämre ord, eftersom rättshaverist är att betrakta som ett sjukdomsbegrepp. Jag förstår fortfarande inte varför man vill använda den typen av begrepp. De används på ett otroligt fult sätt eftersom det sällan specificeras vem som avses, utan bara som ett allmänt tillmäle som åhöraren själv får applicera på nästa individ som vågar ställa en motfråga. Ett ganska effektivt sätt att utmåla alla som vågar vara skeptiska som psykfall.

Hela klimatfrågan har ett tjockt lager av den här typen av argumentation kring sig och det är klart otrevligt. Ett slående exempel är tex SLUs reklamkampanj som gick för ett tag sedan ( i våras?). Ovetenskapligt och ovärdigt en seriös debatt.

Harald Cederlund sa...

Rikard: ja, egentligen håller jag ju med dig. Att sätta sådana "etiketter" på sina meningsmotståndare i en debatt utgör ju ett slags härskarteknik. Man utdefinierar eller förlöjligar motståndaren istället för att vända sig mot dennes argument. Men ibland har man ju också ett rent praktiskt behov av att sätta en etikett på de som företräder en viss åsikt eller ett visst förhållningssätt.

När de gäller de så kallade "klimatskeptikerna" (om jag nu tillåts använda detta begrepp som jag själv ogillar) så är det ju en grupp som i stor grad själva utdefinierar sig som några som går emot konsensus. De tycks gilla att vara utpekade som de underdogs som kämpar mot en konspiratoriskt sammansvuren och korrupt (eller naiv och okritisk) forskarvärld. Detta tycker jag själv är något märkligt - om man vore ute efter att framföra relevant kritik så borde man ju rimligtvis försöka undvika att utdefiniera sig själv. Att kalla sig själv för "klimatskeptiker" idag gör ju att alla med någon form av självbevarelsedrift (alla kritiskt tänkande) automatiskt drar öronen åt sig.

Jag var själv tveksam till SLU:s kampanj från tidigt i våras (kommenterade den här) - mest eftersom det ju är en reklambyrå och inte SLU (och helt säkert inte forskarna på SLU) som utformade kampanjen.

Däremot måste jag ju medge att jag skrattade lite grann - inte minst eftersom karikatyren inte är helt olik en del befintliga "klimatskeptikers" (där kom det igen!) argumentation.

Jag skulle önska att vi på bloggar och annorstädes kunde föra en saklig debatt utan att kalla varandra för olika tillmälen - oftast går det också förvånansvärt bra i kommentarspåren till den här bloggen trots att jag ibland kritiserar både "skeptiker" och "alarmister".

Harald Cederlund sa...

...eller kanske just därför.

Rikard sa...

Det är fullt möjligt att vi egentligen är överens. =)

Det ligger väl dock i definitionen av skeptiker, att man ifrågasätter allmänt vedertagna koncept, så klimatskeptiker är egentligen ett korrekt, men oerhört brett uttryck. Håller man sig till sakfrågan så kan man dock hoppa över att bunta ihop folk öht. Man kan istället vara specifik och peka på vem man menar.

Dock så är det många, enligt min mening seriösa, forskare som blir ihopbuntade med mindre seriösa amatörer och tyckare när man pratar om "klimatskeptiker". När en meteorolog ifrågasätter en i media pådriven "sanning", är det verkligen en tokboll eller är det en sund skeptiker då? Mycket av klimatforskningen är i stort behov av genomlysning, men den uteblir ofta pga den efterföljande stigmatiseringen.

Jag följer mest den här debatten från åskådarbänken, men efter den stundande disputationen är jag lite mer fri att uttrycka mig, så då kanske jag börjar vetenskapsblogga lite jag med. Just nu skulle det vara hämmande på lite för många sätt.

Trevlig helg.